Dodavatelem kontejnerů bude společnost DIMATEX CS, spol. s.r.o. Město jí přenechá plochy k užívání za částku 1500 Kč za jeden kontejner ročně.

Dosud je v Jičíně 18 kontejnerů od společnosti DIMATEX CS a 1 kontejner od Diakonie Broumov, sociální družstvo. Obě společnosti spolupracují zcela bezproblémově. Návrh na umístění dalších čtyř kontejnerů včetně vytipování lokalit vzešel přímo od firmy.