Spoj s odjezdem o víkendu ve 12.07 z Rychnova nad Kněžnou je nově veden až na Šerlich.

O víkendu celoročně posílí provoz mezi Deštným v Orlických horách a Šerlichem. Zároveň dva páry spojů budou o víkendu vedeny v úsecích Deštné v Orlických horách – Šerlich – Orlické Záhoří – Neratov – Bartošovice v Orlických horách – Rokytnice v Orlických horách. Dále je veden víkendový spoj v 15.47 z Rokytnice v Orlických horách přes Říčky a Bartošovice v Orlických horách až do Neratova. Zpět se autobus bude vracet z Neratova v 16.30 přes Bartošovice v Orlických horách a Říčky, přičemž tento spoj pokračuje dále do Rychnova nad Kněžnou.

V pracovní dny přibude nový spoj v 8.28 z Neratova přes Bartošovice v Orlických horách do Rokytnice v Orlických horách. V 9.05 je potom veden nový spoj do Bartošovic v Orlických horách.

Linka IREDO 243 Orlické Záhoří – Bartošovice v Orlických horách – Žamberk bude nově vedena všemi spoji i o prázdninách. Spoj odjíždějící z Kunvaldu ve 13:50 (návaznost od spoje ze Žamberka) nově pokračuje až do Neratova.

Jaroměřsko a Dobrušsko

Kvůli malému počtu cestujících se změn dočkala linka IREDO 338. Ranní spoj 640027/2 bude nově začínat v zastávce České Meziříčí, autobusová stanice. První ranní spoj linky IREDO 316 jedoucí do Městce, bude nově začínat v Jasenné. Spoje linky IREDO 316 ve 4.47 z Městce a IREDO 313 v 5.15 z Jasenné jsou sloučeny do jednoho spoje linky IREDO 316 jedoucího z Městce přes Šestajovice, Jasennou a Josefov do centra Jaroměře, pokračuje kolem nemocnice a do Velichovek.

Hradecko

Na základě minimálního využití je spoj linky IREDO 110 v 19.30 z Třebechovic pod Orebem zkrácen do Ledců.

Nově je veden o víkendech spoj v 7.40 z Hradce Králové přes Náchod přímo až do Broumova, dojde ke zrušení přestupu v Náchodě. Stejné opatření bude i v pracovních dnech na spoji v 16.10 z Hradce Králové

Trutnovsko

"Na základě analýzy systému zavádíme dva nové páry přímých spojů mezi Trutnovem a Hradcem Králové plus jeden o prázdninách, které doplní stávající nabídku. Nové spoje vyjedou z Trutnova ve 4.25 a 16.12, ze Dvora Králové nad Labem pak ve 4.55 a v 16.47, z Hradce Králové pak pojedou v 5.55 a 18.30. O prázdninách nově bude také v provozu spoj z Hradce Králové do Trutnova v 6.20 a v 8.30 z Trutnova do Hradce Králové. Souběžně s tím byly mezi Dvorem Králové a Jaroměří zrušeny dva páry spojů, které mají existující alternativu," informoval mluvčí kraje Jiří Klempt.

Na základě vzrůstajícího počtu obyvatel a zvyšujícím se využití linky posílí linka 402 Trutnov – Vlčice – Staré Buky o nový pár spojů, který pojede v 16.05 z Trutnova a v 16.37 ze Starých Buků. Nově celou linku zajišťuje P-transport.

Dopolední spoj v 9.30 Vrchlabí – Strážné a 10.02 Strážné – Vrchlabí bude v provozu v pracovní dny celý rok, ne jen přes zimu.

V Lamperticích je zprovozněna nová zastávka Lampertice, Královecká umístěná na II/300. Spoj v 17.35 z Trutnova přes Žacléř a Bernartice do Trutnova bude nově veden místo přes Lampertice přes Královec, kde bude vyplněna proluka mezi spoji 15.35 a 19.35.

Náchodsko, Broumovsko

Mezi Broumovem a Hronovem, resp. Náchodem dojde k omezení jednoho páru spojů, ve 13.20 z Broumova do Hronova a v 17.40 z Náchoda do Broumova. Jednalo se o posilové spoje doplňující nabídku do patnáctiminutového intervalu.

Spoje ve 4.55 a 14.45 z Náchoda přes Jaroměř do Hradce Králové budou ukončeny v Jaroměři u železniční stanice. Mezi Jaroměří a Hradcem Králové mají náhradu vlakem. V opačném směru je zrušen spoj v 6.00 a 15.30 z Hradce Králové do Náchoda. Nově jsou výchozí v 6.22 a 15.50 z Jaroměř, železniční stanice. Náhradní spojení existuje vlakem nebo souběžnými autobusovými spoji (v 5.55 nebo 15.15 z Hradce Králové).