Jelikož se cena, kterou nabídla firma na druhém místě, obci nezamlouvá, nezbývá jí nic jiného než nechat vypsat nové výběrové řízení.

„Možná  to stihneme ještě do podzimu, ale v úvahu připadá i varianta, že začneme až na jaře," říká starosta.

Podle něj je to běžná praxe, která není protizákonná. Petr Kuchař z jedné rychnovské stavební firmy vysvětluje, proč se k těmto krokům společnosti uchylují.

„Jsem toho názoru, že podsadí cenovou nabídku a pak zjistí, že nejsou schopny projekt za tyto finance zvládnout," popisuje. Prý by pomohlo, kdyby musely firmy, které se rozhodnou odstoupit, zadavateli zaplatit velké penále.

„Smlouva, kterou všichni soutěžící podepisují, sankce obsahuje. Někdy se tyto částky pohybují kolem deseti dvaceti tisíc, a to pro odstupující společnost není příliš bolestivé," dodává Petr Kuchař.