Zárodek kamerového systému vznikl už v roce 2013, tehdy měla městská policie k dispozici tři kamery. Ze zkušeností s provozováním kamer vyplynula potřeba rozšířit systém i do dalších částí města.

„Stejného názoru byli i občané, kteří v názorovém průzkumu vyslovili přání zřídit kamerový systém v našem městě. Minulý rok začala městská policie vybírat místa vhodná pro umístění nových kamerových bodů," řekl starosta města Petr Hable.

Kamery budou umístěné na autobusovém nádraží, u knihovny, na kruhovém objezdu u Domu hasičů, na křižovatce ulic Náchodská a Havlíčkova a u Mateřské školy Krčín.

„Hlavním cílem monitorování nových míst je snížení trestné činnosti zejména majetkového charakteru, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě. Důležitá je i možnost získání důkazního materiálu pro případné řešení před správními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení," uvedl vrchní strážník městské policie Petr Kubala.

Rozšíření kamerového systému stálo bezmála 550 tisíc korun, dotací ve výši 350 tisíc přispělo Ministerstvo vnitra. Součástí projektu bude také dotazníkové šetření. Jeho cílem je informovat občany o systému a získat jejich názory na jeho případné rozšíření.(ik)