Pořadatelé akcí, jež zasahují do nočního klidu, tak museli městu zaslat konkrétní termín události a její společenský význam, aby mohla být vyhláškou povolena. Město následně posoudilo, zda událost má společenský význam převyšující právo na noční klid, a návrh vyhlášky poslalo do Prahy.

Jak uvedl místostarosta Petr Hamáček, ne všechny projekty byly do vyhlášky, která se bude každoročně obnovovat, zařazeny. Ty tradiční jsou v návrhu nového dokumentu obsaženy.