Rozhledna vysoká dvacet metrů byla vybudována v roce 1932 po vzoru nejstarší české dřevěné rozhledny – osmnáctimetrové Hýlačky u Tábora z roku 1920. Nad Žamberkem vlastně vyrostlo dvojče slavné rozhledny, jež byla později prohlášena kulturní památkou.

Rozálka před opravou.Rozálka po opravě.

ROZÁLKA před a po opravě.

Hýlačka před požárem.Hýlačka - dnes jako nová rozhledna.

HÝLAČKA před požárem a dnes jako nová rozhledna.

Původně byly obě rozhledny pokryty dřevěným šindelem, ten ve druhé polovině minulého století nahradily eternitové šablony a plechování v kontrastní červené barvě. Hýlačka byla následně opláštěna do stříbřitě šedé barvy, bohužel ale 1. ledna roku 2012 zcela vyhořela. Letos v létě byla na jejím místě otevřena moderní ocelová rozhledna. Z původních dvojčat zbyla jen žamberská Rozálka. „Při rozhodování o nové podobě opláštění jsme se rozhodli zachovat původní kontinuitu a stejně jako naši předkové jsme se nechali Hýlačkou inspirovat. Proto, i na památku již neexistující rozhledny, má dnes naše Rozálka stříbřitě šedé opláštění," vysvětlují vizuální proměnu úředníci žamberské radnice. Navíc je rozhledna vybavena novým bleskosvodem a v její blízkosti se nacházejí dvě mobilní toalety.
Investice dosáhla celkové výše 480 tisíc korun, 150 tisíci ji podpořil Pardubický kraj v rámci grantového programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji".
V sobotu 7. listopadu od 10 do 15 hodin se na Rozálce uskuteční den otevřených dveří. Pozváni jsou zastupitelé města Žamberk, zástupci zhotovitele, představitelé poskytovatele grantu, města Tábor i Klubu českých turistů, který pečuje o Hýlačku. Zvána je i široká veřejnost.  (zr, miš)