Celý konvoj vyrazil ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem 23. června 2019 a odpoledne následujícího dne dojel do národního parku Akagera. Už samotná cesta byla pro zvířata náročná, skutečná změna ale příjezdem do Afriky teprve začala.

Jasiri a Mandela si v divočině užívají

Nejdelší cestu k úplně divokému životu udělala dvě nejmladší zvířata z celé skupiny, samice Jasiri se samcem Mandelou. Obě zvířata tráví čas spolu, živí se už zcela přírodním okusem a jsou ve velmi dobré kondici. Velmi dobrá je situace i u další dvojice, kterou tvoří samice Jasmína a Olmoti. I ony se drží pospolu, živí se hlavně přírodním okusem a v případě potřeby jsou přikrmovány granulemi a senem.

Vypouštění do volnosti bylo postupné, jak je v podobných projektech běžné. Krátce po příjezdu byly nosorožcům do rohů vloženy vysílačky, aby je bylo možné v jejich novém prostředí sledovat. Pomalu přecházeli na místní přirozenou vegetaci a postupně si zvykali na stále větší výběhy, až byli před koncem roku vypuštěni do volného prostoru o rozloze přibližně 2500 hektarů. Stále je ale monitoruje tým specializovaných rangerů.

Manny velké změny nepřežil

Bohužel, starší z obou samců, Manny, v únoru uhynul. Po náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu a změně v příjmu potravy vedení parku celou situaci okamžitě konzultovalo s veterináři, samec ale bohužel uhynul dřív, než mohlo dojít k veterinární intervenci. Pitva ani výsledky histopatologického vyšetření neukázaly nějakou jednoznačnou příčinu jeho úhynu, ale naznačují, že měl potíže se zvládnutím aklimatizace, což vedlo k podvýživě – navzdory tomu, že mu byla poskytována péče a měl stejné podmínky jako ostatní čtyři nosorožci, kterým se v jejich novém prostředí daří.

Slibný výhled

Cílem projektu je založení udržitelné populace kriticky ohrožených nosorožců, což je práce na velmi dlouhé období. Stále ještě bude potřeba nějaký čas, než bude možné nosorožce z Evropy vypustit do celého území parku, kde budou mít šanci potkat se s ostatními nosorožci a přispět ke zvýšení počtu jedinců této důležité populace. V uplynulém roce však nosorožci i tým, který je monitoruje, zvládli velký kus cesty a výhled na další období je slibný.

Michal Šťastný