Zmíněný pojem patří k těm, které se podařilo podpořit i díky dárcům. Vrchlabští se pokoušejí zlepšit vztah obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Chtějí změnit „noclehárnu a periférii“ v místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí. Iniciátorem projektu je Ivo Farský.

„Plánujeme seznámit místní s historickými, přírodními a kulturními zajímavostmi Hořejšího Vrchlabí. Formou přednášek, exkurzí, setkávání a společných akcí chceme motivovat obyvatele obce k ochraně bohatství přírody a kulturního dědictví této části města. Cílem není dostat do místa více turistů, ale dostat sem energii, zájem a iniciativu místních obyvatel,“ napsal Ivo Farský.

A zástupci nadace jsou iniciativě nakloněni. Projekt získá podporu ve výši více než 21 tisíc korun. Až do prosince mají iniciátoři na to, aby uskutečnili, co si předsevzali. „Pozitivní vztah může vzniknout pouze k tomu, co známe a co se nám líbí. Jen do pozitivního vztahu jsme ochotni investovat čas a energii,“ deklarují. Teď už bude na nich, aby to dokázali.