V nejbližší době by řada polňaček měla dostat asfaltový kabát, což se někomu může zdát paradoxní, ale má to své vysvětlení. Rekonstrukce těchto účelových komunikací je totiž financována z úplně jiného balíku peněz než třeba krajské silnice.

Jsou jiné priority

I tyto investice navíc mají opodstatnění. „Hlavním smyslem je zajištění dobré dopravní obslužnosti přilehlých zemědělských pozemků. Cesty je možné opravit až po pozemkových úpravách, díky nimž přešly do majetku obcí," vysvětlila Veronika Rešková, mluvčí Státního pozemkového úřadu, který má tyto záležitosti v kompetenci. Vzhledem k zemědělskému charakteru jsou opravy plně financovány z příslušných fondů Evropské unie .

Přitom i samy obce, jichž se mají vítané investice do zemědělské infrastruktury týkat, by na svém území dokázaly najít jiné priority. „Hodně problematický je například stav silnice do Roudného nebo utržená vozovka v dolní části Bílého Újezdu. Odpovědí na naše žádosti ale bývá jen konstatování, že v kraji jsou mnohem horší úseky než tyto," poznamenal Zdeněk Arnošt, starosta Bílého Újezdu, z něhož bude možná brzy na některé směry lepší spojení právě po polních cestách.

K rekonstrukci byla totiž vybrána i ta z Hrošky do Podbřezí, z Ostrova do Trnova nebo z Hrošky do Byzhradce. „Je samozřejmě nezbytné, aby předložený projekt byl Státním zemědělským intervenčním fondem vybrán k realizaci. Pokud se podaří podmínky splnit, na opravy dojde v druhé polovině roku 2014, popřípadě v tom následujícím," dodala Veronika Rešková.

Úpravu určí sami

Místní úprava na těchto cestách bude v kompetenci dotčených obcí. Jak bude značení respektováno, je ovšem otázkou  budoucnosti.

Veřejnost ale jistě napadne, zda nemůže jít více evropských peněz na projekty, které by využila méně omezená část uživatelů. „Všechny nákladnější rekonstrukce silnic jsou spolufinancované z Evropské unie. Kraji se dlouhodobě daří získávat dotace právě na tyto účely. Do našeho regionu již přišly zhruba dvě miliardy korun na modernizaci silniční sítě," ubezpečil Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu.

Bez dotací to nejde

Bez dotací by se neobešly ani oba úseky, které si v těchto dnech berou cestáři do parády. „Nyní se opravuje silnice ze Skuhrova nad Bělou na Slavěnku. Druhou etapou pak pokračuje rekonstrukce silnice z Borohrádku do Čermné nad Orlicí," uvedl Jiří Holoubek, inspektor silniční sítě rychnovského cestmistrovství.

S jinými investicemi takového rozsahu se ale zatím nepočítá. „Plánuje se například rekonstrukce silnice přes kosteleckou část Skála. Termín však zatím nebyl určen. Vedle toho se chystá celá řada menších akcí, jako například stabilizace svahu nad Kounovem a v Lupenici nebo vyasfaltování příjezdu k hraničnímu mostu v Bartošovicích," potvrdil František Nosek, který na rychnovském středisku Správy a údržby silnic připravuje stavby.

Objektivním problémem je tak nepochybně to, že úseků všech typů silnic, kterým by celková rekonstrukce výrazně prospěla, je obrovské množství. Polní cesty jsou  navíc upravovány pouze v šíři jednoho jízdního pruhu, takže vyasfaltování jednoho kilometru vychází nesrovnatelně levněji než u normální silnice.

Kolik peněz letos půjde na silnice

Královéhradecký kraj letos proinvestuje na silnicích druhých a třetích tříd okolo 250 milionů.

Na Rychnovsko připadá přibližně 42 milionů.

Největší investicí je zde druhá etapa rekonstrukce silnice Borohrádek – Čermná za téměř 23 milionů korun.

Pro srovnání – rekonstrukce 1 km polní cesty vychází na zhruba 2,5 milionu, což je levnější.