Do DDM dochází stovky dětí. Sídlí v nevhodných, pronajatých prostorách. Padlo rozhodnutí, že nové zázemí najde v areálu bývalé textilky. Postupně projekt prošel úpravami, upustilo se od novostavby, protože na tu by město nezískalo dotaci. Ještě v září se počítalo s tím, že společně s DDM bude vybudováno i Centrum rozvoje, které má podporovat technické vzdělávání dětí.

V říjnu však dorazila nepříjemná informace: předpokládaná čtyřicetimilionová dotace se scvrkne na osmnáct. Radní a pak i zastupitelé museli rozhodnout, co dostane přednost: novostavba za vlastní, nebo okleštěný projekt rekonstrukce s dotací? „Při celkových nákladech rekonstrukce odhadnutých na 74 milionů byla pro nás případná podpora nedostačující. Navíc rekonstrukce haly neumožňovala výstavbu domu dětí společně s tělocvičnou," popsal minusy dotace ústecký starosta Petr Hájek.

Ještě před hlasováním oslovil zastupitele otevřeným dopisem spolek Storeage, který je proti novostavbě. „Je-li vedení města skutečně rozhodnuto uvolnit do revitalizace areálu část prostředků z rozpočtu, nadto v řádu minimálně 55 milionů Kč, pak pro Ústí nad Orlicí existují mnohem důležitější a smysluplnější investiční oblasti než právě novostavba DDM," apeloval na zastupitele.

„Po obsahové stránce je to ideologický názor pana Fikejze, který mu nechci brát, má na něho nárok, ale je to naprosto odlišná cesta, než kterou se vydává město," kontroval starosta. Tvrdě se ohradil proti nařčení v dopise, že kvůli současnému vedení města DDM nemá své sídlo už od roku 2011. „Pravda to není, jsou to naprosto zkreslené informace. Na dotazy, kdo je spolek Storeage, nedokáže odpovědět," vrací „direkt" Hájek.

MĚSTO SI VEZME ÚVĚR

Zastupitelé odhlasovali novostavbu v počtu 23 pro, čtyři se zdrželi hlasování. Předpokládané náklady činí 54 milionů, v této částce není zahrnuta demolice výrobních hal, které ustoupí novému objektu. Město si vezme dlouhodobý úvěr ve výši zhruba 30 milionů. „Samozřejmě budeme prověřovat i jiné možnosti dotačních titulů," dodal starosta.

Vizualizace: nový DDM v Ústí nad Orlicí.

Stavba má být zahájena v průběhu příštího roku. Tělocvičnu, která zde vznikne, bude v dopoledních hodinách využívat ZŠ Komenského, na hodiny tělocviku si musí tělocvičnu pronajímat. Odpoledne by ji využíval dům dětí a mládeže, který eviduje zhruba 600 dětí ve sportovních kroužcích. Podle vedení města bude nový DDM další pýchou Ústí. Vybaven má být i nahrávacím studiem nebo vnitřní a venkovní lezeckou stěnou.