Všichni tu jsou. Svatá rodina, tři králové, zlý Herodes s dlouhýma rukama, poslední večeře. I všechna bída lidstva a krása české hudby. Anděl i malí andělíčkové, jako symbol dobra. Toho, že navzdory všem Herodesům i ostatním zloduchům naplní se ta zdánlivě banální fráze, že dobro zvítězí.

Divobetlém ve Valdštejnské lodžii hrál se dvakrát, jednou ve tři – za světla, večer pak při umělém osvětlení, pokaždé jinak půvabný. Třicet dva herců všech věkových kategorií. Nepadlo jediné slovo, ani v hudbě. Pardon, jen jedna koleda. Muzikální složku obstarala Anna Štěpánová, z pražské konzervatoře, přesněji její housle, na které nejen hrála, ale i do nich foukala. Vedle hlavního programu proběhlo mnoho tvůrčích dílen od oblíbené grafické, kde si děti vyráběly svoje knížečky a do nich tiskly linority, až po vánoční ozdoby. Z koncertů a divadel připomeneme hlavně Vánoce pradlenky, protože autorka, Terezka Havlová je z domácí, lodžiové líhně. Spolu s Martinem Horkým připravili premiéru autorského loutkového divadla. Pohled na malé diváky s pootevřenými ústy, byl zážitkem. Návštěvníci mohli si zazpívat Paseckou koledu a okusit štědrovku a koláčky o kterých se v ní zpívá, ochutnat nadělení z Domečku plného dobrot, či posedět v kavárně, či jinde. Ano, proč to neříct. Už nebylo třeba vystát frontu. Nově vybudované záchody měly zátěžový test.   (proChor)