Tentokrát se však potvrdilo rčení, že „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu" a že ústní informace předávané z generace na generaci mohou být pravdivé. V domě čp. 36 byla skutečně knížecí pekárna. Dokazují to matriky a knihy zemřelých.

Podle matriky z roku 1850 žil v domě pekař Wáclav Horák (narozen 1793) s manželkou, synem a šesti dcerami. Kniha zemřelých uvádí, že zemřel roku 1862.

V matrice z roku 1870 je paní Horáková uvedena jako vdova po pekaři, z dalších členů rodiny, kteří zde žili, je z pohledu živností důležitá dcera Anna Horáková. Je u ní poznámka „prodávačka".
Přestože není jmenován žádný pekař, je v této matrice dům označen jako knížecí pekárna. Je možné, že další pekař zde sice pekl, ale nežil. Matriky totiž uvádějí pouze obyvatele domů a těch měl dům dost.

Žilo tu mnoho lidí

Kromě Horákových tu figuruje například knížecí úřední sluha či knížecí kočí, oba s rodinami.
Zajímavý je údaj z knihy zemřelých, podle níž zde roku 1867 zemřel Jan Jeremiáš, akademický malíř na Opočně. Anna Horáková, dcera po knížecím pekaři, zemřela roku 1885 jako svobodná služka (věk 56 let).

Mezi dokumenty na stavebním odboru města je žádost z roku 1908. Na dokumentu je razítko žadatele: Knížecí Colloredo-Mannsfeldské ředitelství velkostatku v Opočně. Podle přiloženého plánu byly v domě místnosti pro bydlení, pekárna už na plánku není.

Při sčítání lidu v roce 1910 je dům uveden jako neobydlený. Další úpravy proběhly v roce 1959, žadatelem byl tehdy Josef Malý.

Odměna za věrnost

Jak to je tedy s živností v domě čp. 36? Přestože tam nikdo z pamětníků živnost nepamatuje, skutečně zde byla v polovině 19. století knížecí pekárna.

Pekař Horák sice zemřel v roce 1862, ale provoz pekárny asi ještě několik let pokračoval. O další živnosti není nic známo, pamětníci jej znají už pouze jako domek pro bydlení.
A jak dům přešel z knížecího velkostatku do vlastnictví Josefa Malého? To víme díky příbuzné rodiny Malých.

„Josef Malý byl strojník na parních oračkách a pracoval na velkostatku. Jednou se u oračky přetrhlo lano a zranilo ho na noze. Přesto pracoval dál, pak ve vyšším věku dostal domek za věrné služby," sdělila příbuzná rodiny Malých. A není důvod nevěřit, vždyť knížecí pekárně také věřil jen málokdo. A přece tam byla!

Dana Marková