Špitálu se podařilo angažovat na internu pět nových pracovníků, čtyři ženy a jednoho muže. Dvě z nich jsou Ukrajinky, které absolvovaly intenzivní tříměsíční jazykový kurz v rámci projektu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Vyřizují si administrativní záležitosti, spojené s pobytem v ČR, a v Trutnově se objeví během měsíce. Na novém pracovišti se budou postupně adaptovat, aby v praxi poznaly české zdravotnictví.

"Přestože se naučily česky pěkně a komunikují dobře, od začátku ještě nebude možné, aby sloužily samostatně kvůli jazykové bariéře. Ale jsem moc ráda, že přicházejí," řekla Tereza Dudáčková, hlavní sestra Oblastní nemocnice v Trutnově. Z Ukrajiny to nebudou jediné nové tváře, které se objeví v Trutnově a pomůžou vyřešit personální situaci. Další nastoupí na oddělení neurologie, rehabilitace a gynekologie.

"Nebylo by dobře, abychom je směřovali všechny na jedno oddělení," dodala. Nejde o nezkušené nováčky. "Žádná z nich není přímo po škole. Už mají praxi a pracovaly v nemocnicích," upřesnila hlavní sestra.

Stejně jako jiní cizinci, přicházející pracovat do českého zdravotnictví, musely doložit odborné vzdělání a kvalifikaci na české ministerstvo zdravotnictví, které je schvaluje. "Ministerstvo zároveň určuje, na jakou odbornou pozici se zařazují. K nám jdou praktické sestry se vzděláním na úrovni naší střední školy," vysvětlila Tereza Dudáčková. Ukrajinky jsou na východě Čech kvůli projektu krajského holdingu a v průběhu jednoho roku od nástupu do špitálu musí absolvovat aprobační zkoušku z jazyka a odbornosti.

Angažování personálu ze zahraničí si vyžádala kritická situace s nedostatkem českých sester. "Na interně byla situace nejsložitější. Začátkem roku situace vygradovala. Byla neúnosná, proto došlo k uzavření části lůžkového oddělení," objasnila.

Dobu, po kterou byla část interny zavřená, se podařilo zvládnout v rámci možností a bez komplikací. Ze 47 lůžek zůstalo v provozu 24. "Oddělení mělo plnou kapacitu, nicméně nedocházelo k odmítání hospitalizace pacientů. V případě potřeby jsme mohli využít i oddělení neurologie nebo rehabilitace. O situaci jsme informovali krajskou záchranku, která případy směřovala do fakultní nemocnice a okolních nemocnic," řekla Tereza Dudáčková.

Dobu, kdy byla polovina lůžkového oddělení interny uzavřená, využila nemocnice k vybudování nové, druhé sesterny. "Sestry získají komfortnější zázemí, protože dosud byly všechny namačkané a soustředěné v jedné místnosti. Organizace práce pro ně bude jednodušší. Lůžkové oddělení interny bude nyní rozdělené na dvě stanice, každá bude mít svoji sesternu," přiblížila novinku hlavní sestra Oblastní nemocnice v Trutnově.