Nejvíce pokut inspektoři už několik let udělují za nesprávné nakládání s odpady, Královéhradecký kraj je však podle  ředitele ČIŽP Erika Geusse specifický také množstvím sankcí v oblasti ochrany vod. Inspektoři mimo jiné kontrolují jezy, aby si provozovatelé malých vodních elektráren v období sucha nepřivlastňovali vodu.

Oznamovatelům jsou vděční

Zatímco v Pardubickém kraji ČIŽP loni provedla 623 kontrol, v Královéhradeckém to bylo 868 inspekcí. „Získali jsme zde větší počet podnětů, proto jsme provedli více kontrol," řekl novinářům ředitel hradeckého inspektorátu Lukáš Trávníček.

Inspektoři jsou za upozornění na ničení životního prostředí oznamovatelům vděční. „Nejsme schopni všechna porušení životního prostředí obsáhnout," řekl Erik Geuss.

I když v hradeckém kraji provedla inspekce o 245 kontrol více než Pardubickém, padlo tam paradoxně o osm pokut méně.

Havárie zabila chráněné mihule

Jedním z nejhorších loňských případů bylo znečištění říčky Dědiny, kam byly z čističky v Dobrušce dva dny bez čištění vypouštěny odpadní vody přímo do toku. Příčinou byla technická závada. Odpadní vody znečistily dvoukilometrový úsek říčky od Dobrušky až k obci Pohoří. Podle rybářů zahubily všechny ryby, které tam žily, včetně zvláště chráněné mihule potoční.

Společnosti Aqua Servis za to hrozila velmi vysoká pokuta, nakonec sankce činila 240 tisíc korun.

„Provozovatel se k deliktu přiznal a od počátku spolupracoval   na omezení dopadu havarijního stavu," vysvětlil Lukáš Trávníček.

Lakovali bez povolení

Stejnou pokutu dostalo pardubické Paramo, kde v červenci uniklo asi 30 tun 31procentní kyseliny chlorovodíkové do záchytných havarijních systémů a 900 litrů do okolního volného horninového prostředí. K úniku došlo kvůli poruše na stáčecím zařízení železniční cisterny. Větším škodám zabránil okamžitý zásah hasičů.

Druhou nejvyšší pokutu ve výši 150 tisíc korun loni dostala firma Ecos Choceň, která vyrábí autodíly. Inspekce zjistila, že provoz lakovny neměl platné povolení, nebyl splněn emisní limit a firma chybovala i ve vedení evidence.

Sto tisíc korun zaplatila  firma Beads 4U z Lázní Bělohrad, která dováží z Číny a dalších zemí korálky a přívěsky. U přívěsků inspektoři zjistili nadlimitní množství kadmia a niklu.

ČIŽP loni vedle pokut udělila v regionu 26 opatření k nápravě. „Pokud subjekt nedodrží nápravné opatření, dáváme podnět k uzavření provozu," uvedl Erik Geuss.

Tisíce tun odpadu
- Inspektoři loni uložili v ČR téměř tři tisíce pokut za skoro 136 milionů korun, nejčastěji kvůli odpadům. Celkový objem pokut meziročně klesl o zhruba 13 milionů korun.

- Nejvyšší pokutu  dostala společnost Demolice Recyklace, a to pět milionů korun. Na Rokycansku použila k terénním úpravám na pozemcích směs odpadů o hmotnosti více než 47 tisíc tun. Byly tam nalezeny kusy betonu, zámková dlažba či asfalt. Podle ČIŽP šlo o značné poškozování životního prostředí.

- Druhou nejvyšší pokutu, 3,2 milionu korun, dostala firma Capital group Service, s.r.o., která protiprávně těžila ve druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Beskydy a vykácela les o rozloze zhruba 1,5 hektaru, včetně porostů mladších 80 let, takže zásadním způsobem změnila lesní pozemek.

- ČIŽP loni provedla více než 500 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES). Česko je tranzitní země mezi Afrikou a Asií, často se tak pašují například nosorožčí rohy, sloní kly, tygří kosti i kaktusy. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami i produkty se týká Asie.