Orientační běh je sport, ve kterém nezáleží pouze na rychlých nohách. Závodník se musí naučit pracovat s mapou, orientovat se v terénu, naučit se rychle a správně rozhodovat.

Při závodě se hledají kontrolní stanoviště ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Postup mezi kontrolami si závodník volí sám, pouze za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol.

Krásné na tomto sportu je, že ho lze provozovat v každém věku, jde o zdravý pohyb na čistém vzduchu a každý si může v lese zvolit vlastní tempo. Je jen na něm, jestli závod pojme jako procházku nebo boj o umístění.

Díky kroužku orientačního běhu si tento sport získal v Kostelci nad Orlicí mnoho příznivců, a to nejen v řadách dětí, ale i v řadách jejich rodičů. Na začátku března jsme založili vlastní klub DDM Kostelec nad Orlicí se zkratkou KOR, pod kterým se účastníme soutěží Východočeské oblasti hned v několika kategoriích.

Neuběhly ani dva měsíce od založení klubu, a my už se můžeme pyšnit prvními úspěchy a umístěním na bedně. V Rychnově nad Kněžnou obsadil Jakub Langr 3. místo v kategorii H10N. Kubovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Kus odvahy prokázala i Linda Zářecká, která se poprvé vydala na trať bez fáborků. Velké díky ale patří všem účastníkům závodu a vedoucímu kroužku Viktorovi Hladkému.

⋌Za Tým OB Kostelec nad Orlicí, Pavla Dušková