V Borohrádku vystoupilo na sedmdesát dětí. Zazpíval pěvecký sbor a malí amatérští herci

ztvárňovali biblický příběh o narození malého Ježíška ve městě Betlémě. Rodiče Marii a Josefa v salaši nedaleko městských bran Betlému navštívili tři mudrcové (Tři králové) po putování z východu, kterým na cestě vedla

jasně zářící hvězda. Mezi dary, které Ježíškovi donesli, byla myrha, kadidlo a zlato.