„Tehdejší projekt nemohl překročit limit dvaceti milionů. Navíc vzduchotechnika byla tehdy ještě dostačující. Dnes už není," vysvětlil starosta Petr Tojnar. Právě zajištění kvalitního vzduchu při vysoké návštěvnosti a zavedení klimatizace bude nejmarkantnějším zásahem do budovy Společenského centra.

Problém působí hlavně silné osvětlení divadelních představení v letním období, kdy se teplota vzduchu dostává nad únosnou mez.

Vedle toho mají být v době letních prázdnin vyměněna i křesla ve velkém sále.