Soutěž vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR s podporou Svazu města a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Jejím cílem je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Díky realizaci projektu došlo k vybudování dostatečného zázemí pro denní stacionář pro poskytování sociálních služeb pro děti a mladé dospělé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z Jičína a širokého okolí. Došlo k rozšíření stávajících služeb a uspokojení zvyšující se poptávky po sociálních službách v regionu. Hlasování probíhá do 2. května prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Odkaz, kde můžete jičínský projekt podpořit: https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/photos/a.10157532141967216/10157532172322216/?type=3&theater.