Značnému zájmu se těší nespočet panoramatických pohledových map na dřevěných panelech, které jsou usazeny na místech dalekého rozhledu. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti, spojené s poznáváním krkonošských zvířat a rostlin, zase přispívají k ekologické výchově.

Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám v zimním období je nezbytné toto vybavení před zimou demontovat.