Premiér Klasu považuje za zvlášť důležité, aby ústava zachovala vyvážené vztahy mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, jež podle něj vládní návrh obsahuje.

„To znamená setrvání na systému parlamentní demokracie a dominantním postavení vlády v rámci moci výkonné. To vyžaduje udržet rozumný vztah pravomocí vlády a prezidenta a nepřenášení výkonné moci na parlament," řekl ministerský předseda.

Dalším zásadním bodem ústavy je podle V. Klause „udržení jednoty českého státu bez jakýchkoliv skulinek k sebezničujícímu dualismu."