Právě kvůli možnosti získat v budoucnu na jeho výstavbu dotaci musela obec zahrnout do svých plánů i výstavbu kanalizace. Takové projekty mají totiž podle slov starosty mnohem větší šanci na úspěch.

„Zhruba deset let řešíme zajištění prostředků pro výstavbu vodovodu, ale dotační podmínky jsou přinejmenším zamotané. Šanci podstatně zvyšuje to, když se současně žádá o dotaci na výstavbu kanalizace. Kvůli tomu jsem si ale v obci udělal u mnoha lidí zlou krev," uvedl již při podávání žádosti o územní rozhodnutí starosta Luboš Řehák.

Projekt ale od počátku naráží na nevoli některých místních občanů. „Projekt je řešen nešťastně. Čistírna odpadních vod by se totiž měla nacházet  v lokalitě Valské Doly, hned vedle přírodního divadla," uvedla v diskusi pod jedním z článků Ivana Dušková, podle níž by se dalo nalézt lepší řešení.
Několik dalších občanů navíc podalo odvolání proti územnímu rozhodnutí kvůli umístění čerpací stanice. To bylo nyní krajským úřadem zamítnuto.