Přijelo na něj zatím pět řezbářů. Téměř celý den drží v rukách dláto, oči mají upřené na kus dřeva a vytvářejí z něj doslova umělecké dílo.

Mají před sebou dlouhou a náročnou práci – vyřezávají betlém. Každý z nich několik padesáticentimetrových postav.

Vyrobí betlém

„Jedná se o betlém tyrolského typu, který se často vyskytoval v kostelích také v okolí Rychnovska. Je tu tedy návaznost na tradici," říká Marie Otavová, ředitelka společnosti Kultura, která akci organizuje ve spolupráci se správou zámku.

Tyrolský betlém se podle ní vyznačuje důrazem na detaily a také jemnými barvami. Vzniklé plastiky by proto organizátoři chtěli nabarvit do letošní zimy.

„Chtěli bychom je pak předvést na prosincové výstavě betlémů v Rychnově," pokračuje.
Na vytvoření postavy mají řezbáři týden. „Odhaduji, že výroba jedné z nich potrvá kolem padesáti hodin," upřesňuje Jan Hrnčíř, který se řezbářství věnuje už třináct let.

Řezbářům se na sympoziu líbí. Oceňují hlavně to, že se díky němu zvýší povědomí o jejich řemeslu.
„Je zde k vidění poctivá ruční práce. Dnes se s ní často nesetkáváme, proto je důležité, aby návštěvníci viděli, co toto řemeslo obnáší," myslí si Josef Janouch, který je v oboru vyučený.

Vystoupí šermíři

Řezbáři budou na betlému pracovat až do pátku. Jak jejich šikovné ruce přeměňují kus obyčejného dřeva v předmět umělecké hodnoty, mohou návštěvníci sledovat každý den od deseti do sedmnácti hodin.

Navíc se můžou pokochat už vyrobenými sochami a plastikami, které jsou vystaveny v interiérech zámku a doplněny květinovou výzdobou.

Díky speciální prohlídce se také porozhlédnou v zámku sami. V sobotu akce vyvrcholí.
„Chystáme velké finále. Pro návštěvníky bude připraven zajímavý program, například kostýmovaná prohlídka," prozrazuje Marie Otavová. Jejím tématem budou Tři mušketýři.

Na nádvoří bude také znít středověká hudba a předvede se skupina historického šermu Pernštejni.
Pokud se betlém podaří dokončit včas, měl by být představen veřejnosti. Přítomní budou také všichni řezbáři a osvětlí taje svého řemesla.

Program dřevořezání

V sobotu bude v Kolowratském zámku probíhat druhý ročník Rychnovského dřevořezání.

Na prvním nádvoří budou k vidění  živé ukázky více než dvaceti dřevozpracujících řemesel, na druhém zase výsledek práce všech účastníků řezbářského sympozia.

Sympozia se zúčastní sedm řezbářů – Štefan Hrudka, Vladimír Beneš, Oskar Podávka, Jan Hrnčíř, Jan Ježek, Petr Stančík a Josef Janouch.

Vystoupí šermíři, trubači ZUŠ, Sarabanda či skupina Alabama.

Zahraje středověká hudba a návštěvníci se dozvědí o praktikách práva útrpného.

Barbora Zemanová