Podle údajů Povodí Labe byl letos od května s ohledem na vývoj hydrologické situace z nádrže Pastviny odpouštěn minimální průtok dle manipulačního řádu v množství 0,8 – 1,25 m/s. „Hladina vody v nádrži se sice nedostala na tak nízkou úroveň jako vloni, přesto nyní v nádrži chybí dva metry do úrovně zimního zásobního prostoru," informovala mluvčí státního podniku Jana Burianová s tím, že velikost odtoku z nádrže během celého roku odpovídala ustanovení platného manipulačního řádu.

Na konec listopadu se plánuje krátkodobé navýšení odtoku, které bylo vodoprávním úřadem (Krajským úřadem Pardubického kraje) povoleno jako mimořádná manipulace. „Během této mimořádné manipulace dojde k dalšímu snížení hladiny v nádrži Pastviny o asi dva a půl metru, velikost tohoto snížení bude záviset na aktuální hydrologické situaci," upřesnila mluvčí. Poté už není další snižování hladiny plánováno.

Případnou další úpravu s ohledem na jarní tání budou vodohospodáři plánovat až v okamžiku, kdy se v povodí nad přehradou bude reálně vyskytovat sněhová pokrývka. „Tento postup odpovídá zkušenostem z posledních let, kdy Český hydrometeorologický ústav vydává poměrně přesné týdenní předpovědi o zásobách vody ve sněhové pokrývce nad nádržemi a kdy lze v průběhu zimy na tyto předpovědi pružně reagovat. Naším cílem bude jednak předvypustit nádrž tak, aby byla schopna zachytit maximální množství vody z jarního tání, současně je ale nezbytné garantovat její naplnění tak, aby byla nádrž připravena na letní rekreační sezonu," uzavřela Jana Burianová.