„Je navržena kompletní rekonstrukce technologických zařízení. Bude vybudováno nové ostrovní nástupiště číslo 4, rekonstruováno stávající nástupiště 1a a upraveno vnější nástupiště číslo 1. Stávající ostrovní nástupiště 2 a 3 budou upravena včetně zastřešení podle nového směrového vedení kolejí,“ vyjmenovala změny mluvčí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová.

Pokud jde o samotnou výpravní budovu, stavební úpravy se dotknou jen interiéru severozápadní části. Vnější vzhled fasády budovy se v podstatě nezmění, pouze ve dvoře přibude výtah.

Odpor ekologů i místních

SŽDC předpokládá, že stavba začne v lednu 2022, hotovo by mělo být v červnu 2024. Celková investice dosáhne zhruba 2,5 miliardy korun. Úpravy královéhradeckého nádraží souvisejí s plány na dokončení zdvoukolejnění tratě mezi Pardubicemi a Hradcem.

Druhá kolej chybí v úsecích Pardubice - Stéblová a Opatovice nad Labem - Hradec Králové. Stavět by se mělo v první polovině 20. let, SŽDC musí nicméně překonat odpor ekologů i některých místních obyvatel.

Jan Sůra