„Konkrétně bude dodáno osm kardiackých křesel a osm transportních vozíků, které budou využity lůžkovými odděleními i ambulancemi. Spolu s vybavením, které již nemocnice letos obdržela, se tak podaří z prostředků nadačního fondu v tomto roce nakoupit a předat broumovské nemocnici do výpůjčky nové vybavení v celkové hodnotě zhruba 1 230 tisíc korun,“ informovala Eva Blažková, předsedkyně správní rady.

Upřesnila, že nadační fond dodal přístroje do nově zrekonstruovaného pracoviště multidisciplinární jednotky intenzivní péče, a to dva defibrilátory, myčku nástrojů včetně dokončení pracovní linky multioborového pracoviště - malého zákrokového sálu, deset odsávacích jednotek včetně pojízdných stojanů a bariatrické lůžko pro těžší pacienty.

„Zakoupený byl také motomed, posilovač prstů, dechová rehabilitační pomůcka a další rehabilitační pomůcky a pomůcky pro fyzioterapii, sloužící především klientům oddělení lůžek následné péče, dále pak antidekubitní polštáře na jednotlivá oddělení nemocnice,“ dodala Eva Blažková.

Nadační fond Hospital Broumov obdobně jako v předchozích letech finančně podporoval i činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Čtyři pracovnice několikrát týdně docházejí na oddělení lůžek následné péče a v rámci možností zpříjemňují čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem.

Nadační fond vznikl za účelem peněžní a věcné podpory lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují péči na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak nemocnici v Broumově. V průběhu letošního roku získal finanční prostředky na činnost od podporovatelů z regionů Broumovska a Policka.