Stovky cestujících tam po rekonstrukcích mají najít namísto nepříliš působivých míst moderní komfortní zázemí odpovídající jednadvacátému století. Jenže ČD mají náhle podle rozhodnutí ministra dopravy investice do veškerého majetku krom základní údržby zakázány. Čeká se totiž, zda vláda v dalších dnech či týdnech rozhodne, jestli převedou nemovitý majetek na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Aktuálně tedy nebude zahajována žádná nová stavební investice do nádražních budov ve správě ČD. S rekonstrukcí výpravní budovy v Náchodě nadále počítáme, ale musí být dořešena otázka budoucího vlastnictví a způsobu a pravidel využívání nádražních budov v rámci liberalizované sítě," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jenže v Náchodě je po měsících příprav vše právě před startem stavby autobusového nádraží a práce jsou závislé i na opravách vlakového nádraží. Začínat se má v červenci. Na radnici teď proto mají těžkou hlavu. „Do jisté míry to zamávalo mnou i radními. Připravujeme tady jednu z největších investic v řádu několika desítek milionů a najednou jsme v situaci, kdy bychom měli akce zastavit jen kvůli rozhodnutí ohledně Českých drah," komentoval věc náchodský starosta Jan Birke. Několikrát už proto jednal s generálním ředitelem ČD Petrem Žaludou, který byl prý překvapen a uznal, že zastavovat takovou akci by bylo nelogické. „Nejde, abychom teď do starého nádraží vpasovali nové věci, a pak je při další rekonstrukci zase bourali. To by bylo jako v Kocourkově," dodal Birke.

Ve hře jsou podle starosty tři varianty, aby město mohlo začít stavět autobusový terminál. Nyní se čeká na rozhodnutí vlády, která by o tom, zda se nemovitý majetek ČD převede na SŽDC, měla rozhodnout během několika příštích dnů nebo týdnů.

„V momentě, kdy by se majetek převedl, tak v tu chvíli půjdeme na SŽDC, kde je to předjednáno, a budeme se bavit o tom, zda celou investici drah, která je připravena, převezmou. Ony totiž peníze na to mají," uvedl Birke.

To by podle něj snad neměl být problém. „V celorepublikovém žebříčku priorit v investicích do vlakových nádraží je Náchod na druhém místě za Karlovými Vary. Takže jsme velmi vysoko," poznamenal starosta.

Kdyby vláda o převodu majetku drah nerozhodla, pak je na stole druhá varianta, a to že generální ředitel ČD je ochoten ještě najít v rozpočtu společnosti peníze alespoň na zahájení těch prací, které by město ve stavbě autobusového terminálu a provázání s vlakovým nádražím nebrzdily. Šlo by třeba o vybourání vchodů, úpravy toalet a další podobné práce. Pokud by se ani tato varianta nepodařila, pak by musel krajský ředitel ČD zastavit opravy na jiných nádražích v Královéhradeckém kraji a balík peněz na ně určených poslat do Náchoda.

Podle mluvčího ČD Šťáhlavského se práce na projektu rekonstrukce výpravní budovy v Náchodě nezastavily ani přes současné řešení budoucího vlastnictví drážních nemovitostí. „Naše Regionální správa majetku Hradec Králové má hotový projekt, který je funkčně navázán na připravovanou investici města Náchoda. V rámci připraveného projektu počítáme se skutečností, že obě stavby se bezprostředně dotýkají, a že k realizaci stavby města je nutná minimálně demolice a přemístění stávajícího WC pro cestující Českých drah…," dodal mluvčí. O termínu stavby však s ohledem na nynější situaci nebylo rozhodnuto.