Poté, co byl v loňském roce převeden ze správy Sportovních zařízení města Náchoda přímo pod správu města Náchoda, byla provedena jeho prohlídka, a protože bylo sportoviště v havarijním stavu a nebezpečné pro další používání, rozhodlo se město i na základě zájmu veřejnosti pro jeho rekonstrukci. V rozpočtu města byla vyčleněna částka 60 tisíc korun, která byla následně navýšena ještě o 25 tisíc. Za celkem 85 tisíc korun tedy proběhla výměna části prken, do kterých se zavrtávají vyměněné pojezdové desky, natřely se kovové konstrukce i desky na rampách, a nakonec se udělal nátěr asfaltové plochy.

„Sami uživatelé se na opravách přímo podíleli a já jsem za to moc rád. Vše, na čem jsme se domluvili, platilo, a i to je pro nás zárukou, že toto sportoviště bude sloužit svému účelu a investice do něj budou mít smysl,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.

Otevírání, údržbu a občasný dozor zajišťují ve skateparku dva správci, upraven byl i provozní řád.

„V souvislosti s chystanou rekonstrukcí přilehlé komunikace, uvažujeme také o nasvícení prostoru skateparku ze sloupů veřejného osvětlení, aby jej bylo možné především letních měsících využívat až do večera. Lepší nasvícení tohoto prostoru by mělo do budoucna posloužit také jako preventivní opatření proti případným vandalům,“ dodal starosta Náchoda Jan Birke.