Město Náchod v minulých týdnech pomohlo rychlým dodání ochranných pomůcek zabezpečit složky IZS, lékaře, lékárníky, prodavače a prodavačky v obchodech, pracovníky České pošty, obsluhy čerpacích stanic, klienty sociálních zařízení, seniory, dobrovolníky, církve, zaměstnance MěÚ Náchod a dalších organizací zajišťujících chod města.

„Dnes už se nabízí i celá řada dárců, kteří nám věnují nemalé finanční částky na nákup právě roušek. Proto jsme se rozhodli nabídnout je občanům za symbolickou cenu. Pevně věřím, že se dostane na každého a lidé budou ohleduplní k sobě navzájem, odběr jsme omezili na maximálně na pět balení na osobu,“ upřesnil starosta.

V automatu je možné zakoupit dva druhy balení, po dvou a čtyřech kusech jednorázových roušek, tj. jeden kus za symbolickou cenu 5 Kč. Provozní doba rouškomatu bude denně od 8 do18 hodin. Výtěžek z prodeje roušek věnuje Město Náchod na nákup pomůcek pro klienty Městského střediska sociálních služeb Marie jako jsou např. zvedáky pro imobilní občany.