Trnitá cesta

Nebyla k ní však lehká cesta. Na místě původní prvorepublikové vily Komenský začala v březnu loňského roku růst její replika i nová lázeňská kolonáda s prameníky minerální vody a vodními prvky. Další dobrou zpráva přišla v srpnu 2018, kdy Město Náchod získalo povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu jímaných vrty Běla a Jan.

„Nic již tedy nebrání v cestě využít minerální vodu například k pitným kúrám či koupelím,“ byl tehdy potěšen stavem obnovy lázeňství v Náchodě místostarosta Jan Čtvrtečka.

Zpoždění

To ještě nikdo netušil, že se cesta k lázeňství ještě pořádně zaklikatí. Předpokládaný termín dokončení Malých lázní byl říjen 2018, realita se ale o více než rok opozdila. Původní dodavatel výstavbu nestíhal dokončit ve stanoveném termínu a tak musela být stavba Malých lázní pozastavená a město se muselo poohlédnout po novém dodavateli.

Běla a Jan

Dva vrty o hloubce 100 metrů, jejichž jména „Běla a Jan“ vybrala v anketě náchodská veřejnost, obsahují silně mineralizovanou vodu různého typu, přičemž „Běla“ má vyšší obsah hořčíku a pro oba zdroje je charakteristický vysoký obsah CO2 s vysokou čistotou. „Právě tato skutečnost nabízí nové možnosti při obnově lázeňství a zvyšuje potenciál využití přírodního bohatství, které je pro tuto lokalitu opravdu unikátní,“ vysvětluje místostarosta Jan Čtvrtečka. CO2 lze využít například při suchých koupelích nebo pro aplikaci plynových injekcích.

Boj s arzenem

Výjimečnost tohoto zdroje CO2 je unikátní právě v jeho přírodním původu nikoli v získávání průmyslovou cestou. Stejně jako v minulosti i tyto vrty obsahují zvýšené množství arsenu, jehož odstranění bylo podmínkou pro vydání osvědčení. Bezpečnou koncentraci pro konečné odběratele zajišťuje odarsenovací technologie.

Běloveské bublinky

Vrty Jan a Běla již svá jména mají a tento týden se jmena dočkaly i minerální vody. „Na podzim loňského roku bylo z více než čtyř set tipů veřejnosti vybráno deset jmen, z nichž mohla veřejnost vybírat. Minerální vodu s novým názvem požehná děkan Římskokatolické církve právě v neděli 15. prosince a první zájemci ji budou moci ochutnat. V dubnu příštího roku bude zprovozněno při zahájení lázeňské sezony dalších 12 pítek,“ uvedla tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

A jak anketa dopadla? Nejvíce hlasů získal návrh, v němž se odráží jméno místa, kde se voda dere z podzemí na povrch. S přehledem tak zvítězily Běloveské bublinky. Ty už budou v neděli k ochutnání a z pítka potečou v zimním období od 8 do 18 hodin.

Po 23 letech

Obnova Malých lázní včetně stavby nové kolonády, která je architektonicky pojata moderně s elegantním zastřešením z pohledového betonu, vede k oživení lázeňství v Bělovsi a zároveň vytváří novou dominantu v tomto cenném lázeňském území. „Po 23 letech tak opět do Bělovse vracíme lázeňství. Je to historický okamžik," těší se na nedělní slavnostní otevření starosta Jana Birke.

Jiří Řezník