Letošní rozpočty Kostelce a Opočna se dostávají ke schválení až v těchto dnech. Díky rozpočtovému určení daní by si obě města měla mírně polepšit, jejich vedení ale zůstává raději při zemi.
„Odhady máme, ale v návrhu rozpočtu počítáme s mnohem nižšími příjmy. Pokud dojde k navýšení, budeme mile překvapeni," řekl Jiří Bartoš, starosta Kostelce nad Orlicí.


Opraví ulice v centru


„Podle příslušných tabulek bychom si měli polepšit asi o šest a půl milionu. Pro nás je směrodatnější odhad ministerstva financí, který mluví o zhruba pěti milionech. Na druhou stranu nám však vzrostou některé náklady, protože nově nebudeme dostávat úhrady za dojíždějící žáky," shrnul Štěpán Jelínek, starosta Opočna, s tím, že nejreálněji se jeví navýšení o 4,2 milionu korun.


K hlavním plánům opočenské radnice v tomto roce patří celková rekonstrukce ulic Kodymova, Komenského a Baštecká, kde má dojít na opravu dosluhující kanalizace a vozovky.


Kromě zkrášlení historického centra by mělo dojít i na postupnou obnovu chodníků v Nádražní a Hradecké ulici, což by mělo vyjít na zhruba tři miliony korun.
Nezanedbatelnou částku vloží město do zajištění bezpečnosti. „Díky některým nepřizpůsobivým občanům vzrostla v poslední době drobná kriminalita. Před Vánoci jsme dokonce zaznamenali vloupání do Kodymova národního domu a zlatnictví na náměstí. Časté jsou i případy vandalismu," uvedl starosta a v této souvislosti vzpomenul i dva případy vandalského útoku na kašnu na Trčkově náměstí z loňského roku.


Z těchto důvodů se hodlá město „vyzbrojit" kamerovým systémem, který by měl stát zhruba půl milionu korun. Opočenská radnice totiž hledá ve spolupráci s Policií ČR dostatečně kvalitní nahrávací zařízení, která budou kromě centra a problémových lokalit monitorovat i hlavní příjezdy do města.


Železa je příliš


Kostelec nad Orlicí se zase potýká s prakticky stejným problémem jako město Dobruška. Nevyhovující úpravna pitné vody stojí za zvýšeným obsahem železa ve vodě. Evropská unie ale zrušila již přislíbenou podporu projektům na výstavbu nových úpraven.


„Nový plán počítá s investicí v řádu milionů korun. Mělo by dojít na výměnu technologických zařízení a pouze částečné stavební úpravy," potvrdil Jiří Bartoš.
Kromě toho hodlá město investovat hlavně do vzdělávacích a kulturních zařízení. „Rekonstrukce Sdruženého klubu Rabštejn by měla být rozdělena do tří nebo čtyř etap. Celkové náklady by pak i s daní neměly přesáhnout částku patnácti milionů korun," dodal starosta.
V plánu je také zateplení budovy ZŠ Na Skále a výměna tamního topného média.

 

KOSTELEC n. O.

Město hodlá v letošním roce vyřešit táhlý problém se zastaralou úpravnou pitné vody. Stejně jako v případě Dobrušky byl projekt na výstavbu nového objektu na „zelené louce" znemožněn kvůli změně přístupu Evropské unie k těmto investicím. Náklady na rekonstrukci stávajícího zařízení by se naproti tomu měly pohybovat v řádu milionů korun.

Zhruba dva miliony chce radnice uvolnit na zateplení ZŠ Na Skále.

Několikaletá rekonstrukce SK Rabštejn se vejde do 15 milionů.

 

OPOČNO

Největší letošní investicí opočenské radnice bude rekonstrukce ulic Kodymova, Komenského a Baštecká. Oprava vozovky a kanalizace by měla vyjít na 4,5 milionu.

Zhruba na tři miliony korun pak vyjde obnova chodníků v Nádražní a Hradecké ulici.

Kamerový systém za půl milionu korun má omezit drobné delikty.

Na stejnou částku vyjde rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny na základní škole.