„Snažíme se majitelům objektů finančně pomoci a motivovat je tak k opravě těchto prostor,“ uvedl starosta Ivan Adamec. Město hradí až 40 procent uznatelných nákladů. V případě vyššího zájmu o dotaci než obvykle je připraveno částku navýšit.

Foto: Renáta TommováProvedení oprav se řídí studiemi, které vypracovali architekti Vladimír Smilnický a Pavel Tomek. Studie udávají i vzhled dlažby, výmalbu a technické podmínky, podle nichž vlastník postupuje. „Už se přihodilo, že po odkrytí vrchní vrstvy se objevila původní dekorativní výmalba. Po její renovaci krásné podloubí respektuje svou historickou podobu,“ dodal starosta Adamec.

Celkem bylo již opraveno 42 objektů, zbývá jich ještě 36, a to 6 v Havlíčkově ulici, 10 na Krakonošově náměstí, 6 v Jihoslovanské ulici, 9 v Bulharské, 3 v Palackého ulici a 2 na Horské. V nejhorším, doslova tristním stavu, se nacházejí objekty v Jihoslovanské ulici, kdy kvůli stavu dlažby může dojít k úrazu chodců.