Jaké se objeví masky, to je každoroční překvapení. Většinou je to ale něco, co si kdo vyrobí nebo někde sežene. „Nedokážu ani říci, jestli určitě budeme mít medvěda, předloni jsme ho měli, loni ne. Každým rokem ale máme mladou a starou cikánku. Také samozřejmě pohřbíváme basu," prozradila Jana Matyášová s tím, že tento obřad se bude konat ještě odpoledne a ne až někdy po půlnoci.

„Správně by se měla pohřbívat na márách, ale my budeme mít kulisy. Basa tvrdí muziku, takže ji pohřbíme jenom symbolicky, pak ji použijeme k zábavě, která bude po průvodu následovat," dodává Jana Matyášová, podle níž se jedná o čtvrtý ročník této akce.

V těch předchozích letech se jednalo spíše jenom o masopustní zabíjačku. Avšak dobroty z prasátka nebudou chybět ani letos.

Před čtyřmi lety začali pořádat masopustní průvod také v Přepychách, kde vše začíná tím, že masky požádají starostu o to, aby mohla být veselice zahájena. Poté se všichni vydají nejprve na dolní konec obce.

„Když průvod dojde asi doprostřed vesnice, tak masky naložíme, protože na druhý konec je to do kopce, což by pro ně bylo namáhavé, jelikož jsou hojně občerstvovány. Takže je odvezeme do Bukovky, i s hudbou je vyklopíme a postupují z kopce zbytkem vsi," vysvětlil Vladimír Zdeněk, jednatel občanského sdružení ProPřepychy, které spolu s místními hasiči akci pořádá.

Ten také přiznává, že ještě přesně neví, kolik masek se průvodu zúčastní. Zatím ví asi o třinácti, ovšem i když se to snaží organizovat,  vždycky se prý objeví ještě někdo, s kým nepočítali.

I zde kladou důraz na klasické masky, které doprovází hudba. Vesnicí se tak bude prohánět ženich s nevěstou, rozevlátý masopust, kat, cikánka, smrtka či vodník nebo medvěd. Ani tady však nebudou chybět klasické zabíjačkové pochoutky.

A do třetice čtvrtý ročník masopustu se bude konat také v Rokytnici. Zde kromě klasického průvodu mají zvláštní tradici  – focení se na historických místech. „Získali jsme fotky z válečné doby, tak se každý rok fotíme na těch samých místech," řekla Vladimíra Jiroutová z městského informačního a kulturního střediska v Rokytnici.

„Většinou se účastní zhruba čtyřicet masek. Vesměs se držíme tradic, takže bazírujeme na těch tradičních masopustních, takže žádní spidermani a podobné obludy," dodává Vladimíra Jiroutová

Čím pitvornější maska, tím lépe

Rychnov nad Kněžnou – Masopust začíná po svátku Tří králů a končí v úterý před Popeleční středou, kdy nastává čtyřiceti denní půst před Velikonocemi. Jeho vyvrcholením bývaly poslední tři dny před Popeleční středou a především masopustní úterý. Lidé si před přísným půstem naposledy užívali bohatého jídla, pití, tance a jiných zábav a radovánek.

„Nejstarší zmínky o masopustu v Čechách pocházejí už ze 13. století. Masopust slavili všichni, od nejchudších po panovníky. Čeští králové vystrojovali bujaré hostiny, kam zvali nejen šlechtu, ale později i zástupce městského stavu. Už v této době se ovšem objevovaly značné výhrady k nadměrnému pití, nestřídmosti v jídle, bláznivým kouskům a rozpustilým písním. Stejný význam jako masopust má i slovo karneval z italského carnevale (maso pryč)," uvedla Tereza Pavlíčková, historička z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Vyvrcholením masopustu byly průvody rozpustilých maškar, které obcházely od domu k domu, zpívaly a tancovaly, žertovaly na účet hospodářů. Bývaly všude pohoštěny něčím k zakousnutí i k pití. Čím byla maska pitvornější a budila větší pozornost, tím lépe. K tradičním maskám patřil medvěd, kohout, slepice, ženich s nevěstou i různí řemeslníci.

„Ve městech se v tomto období konaly hojně navštěvované taneční zábavy, jejichž pořádání v první polovině 20. století převzaly různé místní spolky. K masopustu neodmyslitelně patřily také zabijačky a vepřové hody. V hostincích probíhalo tradiční „pochování basy", které symbolizovalo konec tanečních a hudebních veselic," vysvětlila Tereza Pavlíčková.

V dnešní době se už víceméně vytratila jeho funkce ostrého předělu mezi obdobím tanečních zábav, zabijaček a radovánek na jedné straně, a půstu a soustředění na duchovní stránku života na straně druhé.