Nejprve je v plánu frézování, pak pokládka živice. Práce jsou rozděleny do tří dnů a budou se týkat vždy jen některého z úseků, aby se dalo křižovatkou na silnici 1/14 projíždět. Dopravu budou na místě řídit pracovníci stavební firmy.

U některých silnic, které na "kruhák" navazují, však bude nutné při opravách využít objízdných tras.