Cílem semináře bylo seznámit majitele lesů s možnostmi získání dotační podpory při zvládání následků kůrovcové kalamity. „Pokud nebudeme s kůrovcem aktivně bojovat a nebudeme lesy obnovovat, může to mít nedozírné následky. Od velkých změn klimatu, přes proměny krajiny a špatné zadržování vody v ní až po drtivý dopad na cestovní ruch. V neposlední řadě je ohrožen i náš národní sport - sběr hub,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví, d kterého plyne deset milionů korun. Jje určený pro vlastníky lesních pozemků s výměrou do 50 hektarů. Krajská dotace jim pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného dřeva k asanaci nebo na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného porostu. Žádosti lze podávat do konce října. Výše dotace je stanovena na 150 korun za metr krychlový vytěženého dřeva, respektive na 70 korun za běžný metr vybudované oplocenky. Minimální výše dotace je 5000 korun na žádost a jeden žadatel může získat maximálně půl milionu korun.

Na boj s kůrovcem lze získat krajskou dotaci.