Od klasických inscenací se tento projekt v mnohém liší. Vznikal totiž velice spontánně při četných setkáních profesionálních umělců s majoritní kosteleckou společností i příslušníky tamních menšin.

Azyl již získali

Na pódiu lidé uvidí české i romské děti nebo ty, kteří mají zkušenost s vynucenou emigrací z vlastní země. „Do projektu jsme se zapojili v zimě. Žádnou hereckou zkušenost jsme tehdy neměli, ale chtěli jsme se o náš příběh podělit s ostatními," vypráví Hanna z Běloruska a její přítel Yauhen ji doplňuje: „Nejtěžší bylo překonat obavu z neznámého."

Oba již v pobytovém středisku nejsou, protože získali český azyl. Teď jsou doma v Praze. Podle jejich slov jim účast na projektu dala především možnost poznat spoustu nových lidí a navazovat kontakty.

Hra „Země zaslíbená" ale nemá přispět jen pochopení osudů žadatelů o azyl. Důkazem toho je účast Pavly Haluškové. „Nacvičuji na představení už celý rok stejně jako řada dětí, s nimiž pracuji. Oceňuji hlavně to, že ony si mohou vyzkoušet spoustu věcí, se kterými se nikdy nesetkaly," uvedla romská aktivistka.

Našli si kamarády

Vzápětí ji doplnila režisérka představení. „Během doby, po kterou s lidmi z Kostelce spolupracujeme, vidíme velké změny. Děti si dokázaly najít nové kamarády napříč etnickými skupinami. Hra ale rozhodně dokáže dát mnohé i divákům. Jde o to, abychom lidi přiměli k zamyšlení nad sebou a vztazích k vlastnímu okolí," uzavřela Jana Svobodová.
V přínosnost věří i starosta: „Jejich snažení má určitě smysl. Co konkrétně lidem z Kostelce přinese, ale ukáže budoucnost," řekl Jiří Bartoš.