„Zjistili jsme si, jak se taková firma v každé z partnerských zemí zakládá, později jsme začali s výběrem produktu a jeho výrobou a na závěr jsme se snažili o kvalitní marketing, reklamu a propagaci obecně," popisuje učitelka Petra Uhlířová.

Zlepšili si cizí jazyk i znalosti programů

Studenti díky tomu zlepšovali své schopnosti  v oblasti marketingu i počítačových aplikací. „Největším přínosem je podle mě ale rozvinutí anglického jazyka. Dále se určitě vylepšila má schopnost práce v kolektivu," poznamenává Markéta Konrátová, studentka, jež se na fungování fiktivní firmy také podílela a pracovala v oblasti reklamy.

Práce přinesla své ovoce a také několik úspěchů. Studentům se například podařilo vyrobit robota.

„Vybrali si ho jako společný produkt naší firmy. Tento robot umí čistit okna a jmenuje se SpiderBrush," prozrazuje učitelka Petra Uhlířová.

S návrhem konstrukce, mechaniky a elektrického zapojení začala průmyslovka v Dobrušce v květnu 2012. Na výrobě spolupracovali s portugalskou školou.

„Mozkem konstrukce robota je Kamil Hanus, náš absolvent oboru aplikace počítačů a správa sítí," říká Petra Uhlířová.

Ten se dokonce podíval na tři týdny do Portugalska, kde se svými kolegy na výrobku pracoval.

⋌Pokračování na straně 2

Dokončení ze strany 1

Kamila Hanuse práce ve fiktivní firmě velmi bavila. „Měl jsem možnost spolupracovat v mezinárodním prostředí a také se podívat do několika evropských zemí," shrnuje své důvody.

Ačkoli se robot podařil vybudovat jen z poloviny, jeho funkčnost je velkým úspěchem. Práce na něm totiž trvaly jen rok.

Kromě „umývače" oken však vytvořili studenti mnohem více. „V první řadě vznikla brožura s informacemi z jednotlivých zemí o tom, co je potřeba k založení firmy. Dále vznikla videa, každá země z pěti zúčastněných natočila minimálně dvě, a to úvodní s představením školy a okolí a evaluační z poslední fáze projektu," vypočítává učitelka Petra Uhlířová.

Podle ní byla práce ve fiktivní firmě náročná hlavně organizačně. Šla by do toho však znovu.