„Čtení takového pitevního protokolu není nic pěkného. Dokládá, že vlčice musela několik týdnů trpět, zhubla téměř o čtvrtinu původní váhy, v žaludku měla kus své vlastní tlapy a jehličí, v děloze šest vlčat," popisuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a dodává, že používání pytláckého oka, smyčky nebo podobně zkonstruovaného zařízení je zakázaným způsobem lovu či odchytu zvířete podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jejich použití nedovoluje ani zákon o myslivosti. Tyto mimořádně neetické pasti zvířeti působí dlouhou a trýznivou smrt žízní a hladem.

Trestní oznámení na neznámého pachatele

„Je jedno, zda někdo líčil konkrétně na vlka, nebo na jiné zvíře. Podáváme proto trestní oznámení na neznámého pachatele. Fakt, že se vzácné šelmy a dravci stávají i ve 21. století obětí pytláků, je opravdu ostudný,“ konstatuje František Pelc.

O nálezu uhynulé psovité šelmy v katastru obce Šonov byla AOPK ČR informovaná 2. května. Zvíře, které leželo v lese 10 metrů od málo používané lesní cesty, nalezli motorkáři a podali o něm zprávu uživateli honitby. Proběhlo ohledání na místě za přítomnosti kriminální policie, které potvrdilo, že se jedná o samici vlka obecného.

„Vlčice pravděpodobně patřila k místní smečce, která se pohybuje na území Javořích hor. Vlci se zde trvale vyskytují od roku 2018 a od roku 2019 pravidelně vyvádějí mláďata. Přibližně dvě stě metrů od kadáveru (zvířecí mrtvola - pozn. redakce) byl nalezen starší vlčí trus, který potvrdil, že vlk místem pravidelně procházel. Výsledky genetické analýzy, které s jistotou potvrdí příslušnost ke smečce, zatím nejsou k dispozici,“ říká Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pitva objasnila podrobnosti úmrtí

Následující den byl kadáver převezen na Fakultu veterinárního lékařství do Brna, kde byl podrobený pitvě. Ta potvrdila, že se jedná o samici vlka, v době smrti přibližně měsíc březí, v její děloze bylo šest plodů. Zvíře bylo závažně podvyživené a dehydratované, s oddělenou částí levé přední končetiny. „Pitevní zpráva konstatuje, že nejpravděpodobnější příčinou úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu zvířete, ke kterému došlo zřejmě mechanickým zachycením jeho levého zápěstí na jedno místo – znemožnění pohybu zvířete pak vedlo k dehydrataci a hladovění a následné smrti. Pitva neprokázala přítomnost žádného viru ani kovových částic. Vše ukazuje na to, že vlčice byla chycena například do silonového či drátěného lanka nebo provazu v úrovni zápěstí," podrobně informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle AOPK ČR se nejedná o první případ nelegálního usmrcení tohoto chráněného živočicha. V březnu roku 2022 byl v katastru obce Heřmánkovice, tedy jen nedaleko od místa nalezení této utýrané vlčice, nalezen kadáver vlka se zbytky kovových částic, které ukazovaly na nelegální zástřel. Ten byl zdokumentován rovněž v roce 2020 v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a v roce 2019 na Mělnicku. Je pravděpodobné, že to nejsou jediné případy nelegálního usmrcení vlka.