Broumov a Veba - to jsou dva pojmy propojující územní celek s lidskou dovedností, která svým věhlasem překročila i hranice Evropy. V posledních letech sice její obchodní lesk uvadal, ale po špatných zprávách, jež vygradovaly v insolvenční návrh věřitele, jímž je Raiffeisenbank, se pokusí zájemce o kormidlo rozpohybovat textilní parník uvízlý na mělčině.

Investor Otakar Moťka, s nímž Veba podepsala dohodu o kapitálovém vstupu do společnosti, chce finančními prostředky i zkušenostmi pomoci překonat problémy, do kterých se firma dostala. Ve čtvrtek se představil i stovkám zaměstnanců. „Hlavním cílem mé cesty bylo sejít se se zaměstnanci, a představit jim svůj podnikatelský záměr – pokusit se zachránit Vebu před tím, aby neskončila v úpadku a textilní výroba zde i nadále mohla pokračovat,“ říká Otakar Moťka, který byl na Broumovsku poprvé před měsícem, kdy se seznamoval s výrobou, a viděl - jak sám říká - „um lidí, který je neopakovatelný“. Ve čtvrtek Otakar Moťka navštívil provozy a promlouval ke stovkám zaměstnanců Veby. „Snažil jsem se lidem vysvětlit, že to není o otočení nějakého zázračného vypínače, že někdo přichází a bude to už všechno jen zlatý, zářivý, bez problému… Všem jsem připomínal, že jsme na jedné lodi. I věřitelé, kterým Veba dluží peníze, by si měli uvědomit, že pokud se nám podaří Vebu zachránit, tak jejich výnos bude daleko větší, než kdyby šla do konkursu,“ je přesvědčen Moťka, který už z podobné šlamastiky vysekal nedaleký Kovopol v Polici nad Metují.

Slib: Peníze z Veba banky dostanete

Zaměstnanci se při setkání s novým investorem zajímali o své úspory v zaměstnanecké bance, na které momentálně kvůli nynější situaci ve Vebě nedosáhnou. „Byla to jedna z prvních otázek, jestli tuto záležitost vyřeším. Odpověděl jsem, že ano. Není možné, aby lidé, kteří svoje zdaněné úspory vložili s důvěrou do firmy, o ně přišli. Pokud proběhne úspěšně restrukturalizace Veby, tak budou drobní střadatelé vykompenzováni v plné výši,“ potvrdil Moťka a dodal, že management od něj tento příslib nedostal.

Radikální změnu ve vedení neplánuje

Lidé se zajímali také o to, zda si jako nový investor přivede třeba svůj tým lidí. „Nejsem přítelem toho, aby se ve firmě změnilo všechno od začátku až do konce. Myslím si, že všichni lidé jsou schopni odvádět práci, která odpovídá jejich schopnostem. Ani tento můj projekt není o nějaké dramatické restrukturalizaci na vysokých pracovních pozicích. I z těch lidí, kteří třeba v minulosti udělali nějaké chyby, je potřeba se snažit vytepat to nejlepší, co v nich je,“ neplánuje zatím radikální výměnu managementu.

Jiří Řezník