Absolventi budou připravení sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky. Těmi mohou být například optickomechanické přístroje, časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, váhy, zařízení k dávkování a balení výrobků, prodejní a herní automaty, šicí stroje a další.

Studium oboru, který v Královéhradeckém kraji nabídne pouze škola v Novém Městě nad Metují, bude probíhat v denní formě vzdělávání.

„Žádná střední škola v našem kraji uvedený obor v tuto chvíli nenabízí. Jeho otevřením vhodně rozšíříme stávající nabídku v oblasti oborů středního odborného vzdělání s výučním listem i pro dívky, které dosud z oborové nabídky školy vyhledávaly především obor kadeřník. Jemný mechanik-hodinář navazuje na koncepci Královéhradeckého kraje i školy, jejímž cílem je obnovit a posílit v Novém Městě nad Metují vzdělání ve strojírenských profesích a navázat na tradici novoměstského hodinářství, “ říká náměstkyně pro oblast školství Martina Berdychová.

Obor jemný mechanik-hodinář má v Novém Městě nad Metují tradici starou několik desítek let. Na základě jednání se strojírenskými firmami o zařazení tohoto oboru do vzdělávání vyplývá, že o budoucí absolventy projevují firmy v Novém Městě a blízkém okolí už nyní mimořádný zájem.

„Firmy, se kterými jsme jednali, jsou připravené škole pomoci při rozběhu tohoto oboru vzdělání v materiální i personální oblasti a také jsou ochotné se podílet na zabezpečení odborného výcviku. Velkou podporu zavedení oboru projevili i představitelé Nového Města nad Metují,“ doplňuje ředitelka školy Olga Talášková.