Zarostlé místo v mírném svahu pod lesoparkem v ulici Na Struze v blízkosti současné mateřské školy, kde před osmdesáti lety řádili nacisté a srovnali se zemí trutnovský židovský svatostánek, získává novou podobu. Předlohou je studie místního architekta Pavla Tomka. Připomene pozůstatky bývalé synagogy, jedné z dominantních a nepřehlédnutelných budov trutnovské minulosti, vysoké 21 metrů s typickou kopulovitou věží.

Obnovují schodiště

Město tam dokonce obnoví monumentální třímetrové pískovcové schodiště, které bývalo dominantním vstupem do synagogy. Odkoupilo jej ze zbourané přádelny v Horním Starém Městě, kde se stavělo ze shodného materiálu ve stejné době.

Prostor, dosud ohraničený železným plotem a vstupní bránou s židovským symbolem, Davidovou hvězdou, pozmění terénní úpravy ve svahu. Pryč půjde zanedbaná a přebujelá zeleň a vysadí se nová. Na nové, upravené místo blíž ke vstupu, na který upozorňuje pamětní deska v češtině i hebrejštině, se posune žulový pomník. Přibude replika původní osvětlovací lampy. Radnice investuje do oprav 1,4 milionu korun a její snahou je vytvořit pietní a důstojný prostor.

Poctivé základy

„V místě, zarostlém zelení, by málokdo hledal takovou památku, natož někdejší mohutnou stavbu s délkou 25 metrů. Nyní bude místo zřetelně viditelné. Změní se uspořádání prostoru,“ říká Vlastimil Grof z odboru rozvoje Městského úřadu v Trutnově, který se zabývá památkami. „Když nacisté budovu vypálili, stavební firma ji odborně rozebrala a využila veškerý materiál, který mohla. Použitelné cihly vyčistili a odvezli pryč, stejně tak kvalitně opracovaný kámen z podezdívky. Zůstala jen hromada suti se zbytky břidlicové krytiny. Provedli takové úpravy, aby místo zaniklo,“ objasňuje.

Ze stavby se zachovaly pouze zděné základy a pravá zeď schodiště s kovovým zábradlím, zničené korozí a vandaly. Zábradlí projde renovací, pozinkováním a nabarvením, získá ozdobné výplně a madla a doplní historické schodiště. Odkrytý zůstane autentický půdorys synagogy.

„Základy jsou tak kvalitní a v tak dochovaném stavu, že by vůbec nebyl problém postavit stavbu znovu, aniž by se musela znovu zakládat. Byla velice poctivě postavená, tehdejší stavaři počítali s tím, že je budova ve svahu a vybudovali proto opravdu mohutné základy. Zdivo je přes metr silné. Stavitelství se v 19. století a do poloviny první republiky vyznačovalo velkou poctivostí,“ poukazuje na kvalitní práci řemeslníků od proslulého trutnovského stavitele a architekta Konrada Kühna, který postavil řadu velkých staveb na Trutnovsku a vynikal především jako stavitel velkých průmyslových objektů.

Brutální Křišťálová noc

„V Trutnově existovala židovská náboženská obec, které chyběl důstojný svatostánek. Rozhodli se, že si nechají postavit synagogu a vybrali projekt stavitele Kühna, který ji v letech 1884 a 1885 postavil. K slavnostnímu zasvěcení synagogy došlo 3. září 1885,“ upřesňuje historická data ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově Vlastimil Málek. Podle něj se v době výstavby synagogy hlásily k židovské víře zhruba tři stovky obyvatel Trutnova, kde tehdy žilo 11 tisíc lidí. V roce 1910, kdy měl Trutnov 16 tisíc obyvatel, to už bylo pět set.

Vypálení synagogy bylo součástí organizovaného ničení židovských chrámů v roce 1938. Stoupenci nacistického režimu tehdy pobořili v Československu na padesát synagog. „Trutnov se stal v říjnu 1938 součástí Německé říše. Židé i Češi prchali před nacisty, aby si zachránili krk a stáhli se do českého vnitrozemí. Strhla se vlna zatýkání Židů a většina z nich zemřela v koncentračních táborech,“ připomíná ředitel Muzea Podkrkonoší.