„Hlavním důvodem uskutečnění mise byla skutečnost, že většina našich studní byla mimo provoz nebo fungovala problematicky. Čerpadla jsou na Haiti vystavena opravdu extrémní zátěži. Ke studnám přichází stovky lidí denně," popsal manažer projektu Ivo Roškanin.
Technici proto nejprve jednotlivé studny zkontrolovali. Pokud zjistili závadu, byl zdroj opraven, nefunkční díly nahrazeny jinými. Technik Alojz Steigauf k tomu uvedl: „Hodně jsme při opravách spolupracovali s místními. Baví mě to s nimi, většinou jsou bezprostřední a přívětiví, ochotní pomoci. Navíc mají dobré nápady."
Z celkového počtu třiatřiceti studní je nyní v provozu sedmadvacet. Další čtyři vrty čekají na dodání čerpadel do velké hloubky. Jejich výměnu následně provedou pracovníci organizace Action Contre La Faim (Boj proti hladu), s nimiž tým mise jednal a kteří rovněž budují na Haiti zdroje s pitnou vodou.
Co obnášela další jednání, popsal Ivo Roškanin: „Jednali jsme mimo jiné o umístění naší základny ve městě Baie-de-Henne. Do budoucna bychom tu chtěli soustředit veškerou techniku a vybavení, které jsou nyní uskladněny na několika nevhodných a od sebe vzdálených místech. Představitelé města jsou této myšlence nakloněni," uvedl Roškanin a celkově zhodnotil: „Hlavní úkoly mise byly splněny. Náš projekt je náročný. Jako malá neziskovka však pokračujeme dopředu úzkou a neprošlapanou pěšinou."
Autor: Hana Sedláková
Foto: Ivo Roškanin

Z mise Praga-Haiti.

Servis terénního automobilu Praga-V3S v průběhu mise.

Z mise Praga-Haiti.
Oprava studny Dorota ve městě Bombardopolis.

O další misi vyslané na Haiti Český rozvojový projekt Praga-Haiti vyslal na Haiti další misi. Tým složený ze čtyř pracovníků na místě setrvá pětačtyřicet dní. V jejich rámci se zaměří zejména na kontrolu čerpadel u všech již zbudovaných studní, včetně případné údržby či opravy. Tým by měl většinu času fungovat ve dvou samostatných tandemech. Misi to umožní zvládnout více práce.
Z Haiti se mise vrátí osmého března.

Mise Praga-Haiti.

Automechanik Josef Kostka s místními po úspěšné opravě studny Třetí den v osadě Sou-Pont.

Na Haiti je všechno obrovská improvizace, říká automechanik Josef Kostka

Automechanik Josef Kostka je na Haiti poprvé. První dny mise zprovoznil terénní automobil Praga-V3S, dále ponorné čerpadlo, jímž se měří vydatnost studny, a další techniku. Potom vytvořil tandem s technikem Janem Komínkem.

Na starosti dostali servis a případnou opravu studní zejména v okolí města Bombardopolis.
Proč se automechanik na misi vypravil? Jak svůj pobyt na ostrově prožívá? A jaké to je pomáhat haitským obyvatelům? Odpovídal Josef Kostka.

Z mise Praga-Haiti.

Na Haiti jste se vypravil poprvé. Proč?
Lákalo mě to. Pokud něco umím a můžu tím pomoci, je jedno, jestli právě na Haiti, nebo v Africe, nebo u nás doma, chci to udělat. Toužil jsem také poznat práci v náročných podmínkách. Chtěl jsem si ověřit, jestli na Haiti dokážu obstát.

Co tím myslíte?
Haiti je velmi specifická země. Pominu-li podnební podmínky, zejména vysokou teplotu, vlhkost nebo sucho, je to tu všechno obrovská improvizace. Doma mám svoji dobře vybavenou dílnu. Tady se ale všechno řeší takříkajíc na koleni s minimálním množstvím náhradních dílů. Omezené je i nářadí. Takže stále přemýšlím, co a jak udělat. Někdy mi tu pomůžou místní, jejich nápady bývají velmi přínosné a jednoduché. To se pak plácnu do čela, že mě taková věc nenapadla.

Hodně komunikujete s místními?
Bez toho se práce neobejde. Například když jsem svařoval rám na naší elektrocentrále, za chvíli za mnou byl zástup místních kluků s jízdními koly a dvěma motocykly. Žadonili o opravu. Říkali, že tu snad na nás čekali. Byly to vesměs primitivní opravy, v Česku by většina z nich netrvala déle než čtvrt hodiny, ale pro místní lidi to je problém. Tedy pokud nemají peníze. A to většinou nemají, jsou skutečně velmi vděční za vše, hlavně za vodu, co jim tu zprostředkováváme.

Co pro vás osobně znamená voda?
Voda je základní životní potřebou. Uvědomoval jsem si to vždycky. Mým domácím zdrojem je totiž pouze studna a vždycky moc dobře zaznamenám, když je s vodou nějaký problém. Jenže u nás to vyřeší nejbližší obchod. Nebo prostě požádáte sousedy. Ale na Haiti to tak není. Tady si prostě nic neseženete jen tak. Mít zdroj vody ve vesnici je obrovská úleva pro všechny obyvatele, kteří jinak musí nosit v rukách a na hlavě vodu několik kilometrů. Bez vody se prostě nenapijete, nenajíte, neumyjete, nevyperete ani neuvaříte. Bez vody se žít nedá.

Jak celkově hodnotíte misi?
Její poslání je náročné. Setkáváme se tu s různými překážkami, život je tu prostě jiný, než jaký známe. Opravované věci často vzdorují. Zavolat pro radu není kam. V takových chvílích je lepší si malinko oddechnout a začít znovu. Ovšem jsou tu také pozitiva. Práce na Haiti je pro mě velkým přínosem, nezapomenutelnou zkušeností, ověřením mých schopností a testem psychické odolnosti.

Autor: Hana Sedláková

O HaitiHaiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011).
Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu.
Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

ANKETA: Obyvatelé Haiti mluví o vodě

Studny zprovozněné pracovníky Praga-Haiti využívá denně přibližně třicet tisíc haitských obyvatel. Pro vodu většinou chodí ženy. V menšině je potom u studní možné potkat děti a muže. Co pro ně znamená voda? Zeptali jsme se místních obyvatel.

Mise Praga-Haiti.

Alan, 30 let, žena v domácnosti
(studna Ivuše v osadě Clenette)
Dobrá voda je základ života. Vaše studna nám dává dobrou vodu. Proto k ní chodí i lidé mimo naši osadu, hlavně ti, kteří chtějí mít jistotu, že je z vody nebude bolet břicho. Jejich návštěvy nám nevadí. Tahle studna má silný a vydatný pramen a vody je vždycky dost. Dokonce i v měsících sucha. Jen se podívejte na nádrž na dešťovou vodu nahoře u cesty. Je už několik týdnů prázdná.

Jacqueline, 51 let, žena v domácnosti
(studna Třetí den ve vesnici Sou-Pont)
Studna tu nefungovala už sedm měsíců. Chodili jsme do potoka, tady, jak se stáčí údolí. Skoro tři hodiny tam a zpět, podle toho, kolik jsem si nabrala vody. Ale někdy tam bylo sucho, takže jsme se vraceli ještě další oklikou. Voda ze studny je dobrá na pití i na vaření.

Anita, 14 let, školačka
(studna František v osadě Soices Moual)
Já chodím pro vodu jednou denně, jednou sestra a jednou druhá sestra. Ale nejvíc vody přinese maminka. Ta chodí dvakrát denně a má jeden barel na hlavě, jeden v ruce a ještě si nosí malou flašku. Je to kousek. Dřív nevím, odkud jsme měli vodu.

Wilnick, 35 let, mototaxikář
(studna Martina ve městě Bombardopolis)
Já jsem si jen přijel pro vodu na pití. Stačí mi půl galonu. Mám to kousek a při cestě na motorce se vždycky někde napiju. Vozím si s sebou i vodu užitkovou, ta se nesmí brát ze studny. Vezmu třeba i deset barelů najednou. Známá si díky této studni otevřela restauraci. Tam i zpět to má tak dvacet minut.
Autor: Tým projektu Praga-Haiti

O projektu Praga-HaitiProjekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit 33 studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti. Informace je možné najít na webu: www.praga-haiti.cz.
Projekt je financován hlavně ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.