Vedení Lesů ČR a především Szórád, kterého do funkce jmenoval v dubnu 2014 tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), čelili v souvislosti s kůrovce kritice dlouhodbě. Ministerstvo Lesům ČR, které spravují přibližně polovinu lesů v České republice, vytýkalo především zanedbání preventivních opatření proti kůrovci.

Kůrovcová kalamita postihla především Moravu a neustále se zhoršuje. Je to mimo jiné důsledek sucha, které panuje v posledních letech. 

Kvůli kůrovci se na začátku května změnila i vyhláška o opatřeních k ochraně lesa. Vyhláška upravuje požadavky na vlastníky lesů tak, aby své síly mohli využívat efektivněji. Snižuje počet povinných lapáků a místo toho klade větší důraz na vyhledávání napadených stromů.

Daniel Szórád.„Je zbytečné plýtvat lidskými silami a kapacitou na likvidaci uschlých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, jak to ukládala dosavadní podoba vyhlášky. Musíme se zaměřit na vyhledávání a hubení brouků v dosud živých stromech, což je jeden z nejdůležitějších přínosů novely,“řekl k nové podobě vyhlášky ministr zemědělství Jiří Milek.

Kromě kůrovcové kalamity se Lesy ČR v posledních letech potýkají i se zhoršujícími hospodářskými výsledky. V prvním čtvrtletí vykázal státní podnik pokles hrubého zisku na 1,25 miliardy korun proti loňským 1,72 miliardám korun. To představuje meziroční propad o 27 procent. Za pokles může podle podniku především významné snížení cen dřeva.

Podniku se však ekonomicky nedaří dlouhodobě. Každoročně klesá i částka, kterou Lesy ČR odvádí do státního rozpočtu. Loni se jednalo o 3,05 miliardy korun, což bylo nejméně od roku 2013. O rok dříve odvedly Lesy ČR 5,6 miliardy a v roce 2015 8,22 miliardy korun. Celkem za posledních pět let poslaly státu 29,37 miliardy korun.