Zatímco březnové nájemné jim bylo odpuštěno, duben je stále v řešení a město čekalo na schválení zákona. Program COVID nájemné schválila v pondělí vláda. Stát přispěje na komerční nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel, v tomto případě město Jičín, sníží o 30 procent a nájemce doplatí zbylých dvacet procent. Město s třicetiprocentním snížením počítá. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen.

„Výše podpory má být omezena podmínkou, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku k nájemní smlouvě, jehož obsahem bude, že pronajímatel nájemci poskytl slevu na nájemném za toto období,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. S nájemci nebytových prostor uzavře radnice dodatky k nájemním smlouvám. „Na základě dodatků budou žádat o čerpání z tohoto dotačního programu,“ dodává Jan Jireš.