„V příštím roce budeme především dokončovat investiční akce zahájené v roce letošním,“ prozradil starosta města Jan Birke. Na mysli má především stavbu nové hasičské zbrojnice. Její celkové náklady jsou 22,5 miliónu a uvolněno bude 8 milionů. Dále se počítá s výstavbou Malých lázní za 14 milionů, přičemž celkové náklady činí 20 milionů. Velkou investicí je rovněž nová komunikace, která propojí ulice Raisova a Parkány. Na tuto akci bude uvolněno 10,8 milionu z celkových nákladů 18 milionů korun.

Další zásadní investice se dočkají obyvatelé městské části Babí, kteří se mohou těšit na výstavbu nového sportovně-kulturního centra. „V závislosti na úspěšnosti v česko-polských projektech připravujeme mimo jiné také rekonstrukci a modernizaci šaten a zázemí Jiráskova koupaliště za 14,5 milionu korun nebo úpravu a zvýšení kapacity sběrného dvora za 9 milionů,“ vypočítal další stavební akce místostarosta Jan Čtvrtečka. Nemalé peníze půjdou v příštím roce i do obnovy veřejného osvětlení či oprav a údržby městského majetku.

Hynek Šnajdar