Tato střední škola nabízí svým studentům vzdělání mimo jiné i v oborech praktická sestra nebo ošetřovatel. Podpora žáků ve studiu v těchto oborech a motivace k jejich nástup do zaměstnání v náchodské nemocnici bylo hlavním tématem setkání s ředitelem školy Davidem Hanušem, pedagogy a studenty.

„S náchodskou nemocnicí úzce spolupracujeme a v roce 2017 jsme založili nadační fond pro její podporu. V letošním roce jsme díky dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje získali na jeho činnost milion sedm set šedesát tisíc korun, které jsou určeny na stipendijní programy pro nelékařský zdravotnický personál s cílem získat do nemocnice kvalifikované pracovníky,“ uvedl starosta Jan Birke.

Ředitelka nemocnice zdůraznila, že o absolventy v oborech praktická sestra i ošetřovatel je velký zájem. „Není tajemstvím, že jsou pro nás zdravotní sestry trvale nedostatkovým zbožím. Je proto důležité, aby si žáci nejen vybírali tyto obory, ale aby primárně po dokončení studia v oboru zůstali a zvolili si ho jako své povolání. Můžeme jim za to nabídnout jistotu zaměstnání v moderní nemocnici. Chceme, aby již v průběhu studia věděli, že o ně stojíme,“ upřesnila Ivana Urešová.

Stipendijní program mohou využít všichni studenti 4. ročníků kvalifikačního studia, zejména zdravotničtí asistenti/praktické sestry nebo studenti posledního ročníku na vyšší odborné škole či vysoké škole. Získání stipendia je ošetřeno smluvním vztahem mezi studentem, NF a nemocnicí a podmínkou pro jeho získání je úvazek 1,0 a nutnost setrvat v nemocnici 3 roky. Pro vybraná oddělení v náchodské nemocnici může student získat stipendium až 80 tisíc korun.

Během diskuze a návštěvy jednotlivých tříd se všichni shodli na tom, že studenty je třeba motivovat v průběhu celého studia. „Úkolem vedení města je pomoci vytvořit důstojné zázemí pro budoucí zaměstnance nemocnice třeba formou nabídky bydlení. Proto také připravujeme výstavbu nových bytů. Jistota budoucího zaměstnání a příjemného žití v našem městě by přeci mohla být dobrým důvodem, proč v Náchodě zůstat,“ dodal starosta Birke.   (na, reh)