„Pokusil jsem se vzdát dík svému rodnému městu Opočnu „Opočenskou mší", kterému jsem tuto mši již před 65 lety zaslíbil," uvedl skladatel.
Jeho dílo v podání Pražského katedrálního sboru z Chrámu sv. Víta pod vedením dirigenta Josefa Kšici si přišlo poslechnout přes 500 návštěvníků. Koncertu se také zúčastnil sám Luboš Sluka a při obrovském závěrečném potlesku, kdy celé publikum vstalo, byl velmi dojatý. 

Info Opočno