Hlavním organizátorem byla Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Akce se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje. S

outěž je založena na výsledcích hlasování spotřebitelů prostřednictvím hlasovacích lístků a webových stránek www.potravinarroku.cz, zájemci budou moci hlasovat až do 15. července. Slosování lístků a předání hodnotných darů vítězům proběhne již tradičně na podzim na Královéhradeckých krajských dožínkách.