Na Kubíčkův účet posílá každou korunu vydělanou  navíc prodejem magnetek nebo plyšáků a každý příspěvek od zákazníků, kteří chtějí Kubíčkovi také pomoci.

Do dnešního dne získala přes 10 tisíc korun. Vítán je každý, kdo do sbírky přispěje, případně daruje do stánku Krasavy Šerkopové  ve vestibulu železničního nádraží v České Třebové plyšáky (pokud by zde K. Šerkopová  nebyla, je možné plyšáky předat v místní úschovně zavazadel).

Díky štědrým lidem i letos mohl Kubíček absolvovat léčebný pobyt v Neurorehabilitačním centru v maďarské Šoproni.  Během léčby absolvoval dvakrát denně proceduru rTMS (viz snímek, přístroj byl přikládán na tři místa na hlavičce a na levé rameno), po které vždy následovala čtyřicetiminutová fyzioterapie, jež sestávala z antigravitační terapie na kovové mříži na povzbuzení málo používaných skupin svalstva a ze série cviků s rehabilitačními pomůckami.

Po každé fyzioterapii Kubíček využíval chodící pás či motomed a přístroj Galileo, který podporuje zapojení a povzbuzení mozkových receptorů. Mezi terapiemi byla zařazena masáž na uvolnění svalů.

Chlapec již absolvoval i fyzioterapii ve zdravotnickém zařízení Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku. Na co byly pobyty zaměřeny a jaké pokroky po nich rodina pozoruje, popsala Kubíčkova maminka Lydie Řehořová: „Důraz byl kladen na zapojení levé ruky při všech činnostech, jejíž motorika se po léčbě i tentokrát zlepšila – zvětšil se rozsah pohyblivosti ruky, Kubíček v ní častěji dokázal udržet míček a zvednout paži do požadované výšky tak, aby mohl míček vhodit do kyblíčku. Někdy dokázal udržet lehkou gumovou kostku a postavit jich i více na sebe.

Dozvuky léčby pozorujeme i po návratu z pobytu – častější a zase o něco kvalitnější opora levé ruky, opět častější zapojování levé ruky do činností.

Například banán si při jídle přidrží oběma rukama, zvedne levou ruku do výšky umyvadla a pokouší se tlakem na pákovou baterii zapnout či vypnout vodu. Botu zvedá ze země oběma rukama a sám ukládá do botníku," dodává chlapcova maminka.

Za možnost absolvovat léčebný pobyt, jehož efektem jsou viditelné pokroky v chlapcově  vývoji, je všem dárcům nesmírně vděčná. Rodina si této pomoci velmi váží.  (daf)

Sbírka pro Kubíčka

• Kubíčka postihla dětská mozková obrna (DMO) a  epilepsie, začal chodit teprve ve svých dvou a půl letech. Jeho chůze je  stále nejistá, pomalá a brzy se unaví, levou ruku používá sporadicky. Pomáhají mu léčebné pobyty v neurocentru v maďarské Šoproni a rehabilitační pobyty ve zdravotnickém zařízení Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku. Kubíčkova rodina potřebuje prostředky na  úhradu těchto pobytů, které nejsou hrazeny pojišťovnou.

• Bez přispění dárců je léčba pro  pětičlennou rodinu  finančně nedostupná, za účelem získání finančních prostředků na léčebné pobyty bylo Kubíčkovi aktivováno sbírkové konto u Společnosti AveVia, o. p. s. (www.avevia.cz).

• číslo účtu pro Kubíčka je 2000276305/2010, variabilní symbol  je 11200004.