Do elektronického formuláře je možné připojit až tři fotografie související s hlášenou závadou. Informace dostává do své emailové schránky přímo vedoucí technických služeb, který zajišťuje neprodlené odstranění problému. „Služba byla zavedena začátkem listopadu loňského roku. Hlavními důvody bylo zjednodušení komunikace občanů s městským úřadem a zajištění větší transparentnosti naší činnosti v oblasti péče o vzhled města,“ vysvětluje místostarosta Michal Beseda a dodává: „Závada, kterou občan ohlásí, je co nejdříve odstraněna pracovníky našich technických služeb. Pokud to z technických, organizačních nebo jakýchkoli jiných důvodů není během několika hodin možné, dostává odesílatel informace o dalším postupu e-mailem.“

Hlášení je určeno pouze pro závady technického charakteru. Problémy související s dodržováním veřejného pořádku je nutné i nadále hlásit telefonicky přímo hlídce městské policie.