Prezident spolu s kardinálem Dominikem Dukou navštívili nejprve Hospic Anežky České. Zde je už při příjezdu vítali lidé podél silnice před hospicem. V hospici se v kapli setkali s pacienty. Pak zahájili stavbu nové budovy pro takzvaný mobilní hospic.

„Tento základní kámen je prvním základním kamenem, na který budu poklepávat ve své prezidentské funkci a jsem rád, že je to právě on, protože si těžko dovedu představit užitečnější účel. Ano, otevíráte dálnici, otevíráte další objekty, přestříháváte pásky, ale účel tohoto projektu je láska k lidem a soucit s lidmi. Přál bych tomuto hospici, aby byl naplněn láskou a soucitem," prohlásil prezident.

„Říkalo se, že svůj život naplníme tehdy, jestliže zasadíme strom, zplodíme syna nebo dceru nebo postavíme dům, a myslím si, že ti, kdo budou stavět tento budoucí dům, výrazným a krásným způsobem naplňují svůj život," řekl Zeman a všem, kteří v zařízení pracují a budou pracovat a jezdit do jednotlivých domácností za pacienty a pomáhat jim, popřál hodně štěstí, pohody a osobních a lidských úspěchů.

Pak uchopil kladívko. „Přátelé, já jsem se z premiérské funkce naučil zednické pravidlo. Doufám, že jsem ho po těch dvanácti letech ještě nezapomněl. Na základní kámen se poklepává do čtyř stran a poslední, pátý klep jde do středu, tak to ještě jednou zkusím," řekl Zeman a učinil tak.

Základní kámen poklepal i Dominik Duka a ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, která hospic zřizuje a provozuje, Miroslav Wajsar. Duka stavbě požehnal, aby poskytla útěchu a opravdové lidské přijetí. Poté oba významní hosté dostali od zaměstnanců hospice dva symbolické „kameny", a to s knihami o hospicové péči. Ředitel charity Wajsar vysvětlil, že dohromady mají tvořit jeden symbolický kámen.

„Doufáme ve vzájemnou spolupráci mezi panem prezidentem a panem kardinálem. Jestli mohu citovat slova Antoine de Saint-Exupéryho, tak ten řekl, že co je důležité, je očím neviditelné. Pak dodává, že správně vidíme jen srdcem. Já se domnívám i z té dnešní návštěvy, že vy oba vidíte nejen čísla a informace, které jsme se vám snažili přednést, ale že vidíte i srdcem to, co je mnohdy neviditelné, nebo co prožívají tady naši pacienti," řekl Wajsar.

Zeman ukázal, že patří k lidem s velkým přehledem: „Dovolte mi rovněž citovat Saint-Exupéryho, tentokrát z Citadely, kde říká, že chceš-li rozeštvat lidi, rozděluj mezi ně peníze, chceš-li se s lidmi spřátelit, umožni jim, aby společně stavěli. Takže, pane kardinále, budeme společně stavět."

Prezident odpovídal novinářům

Následovaly dotazy novinářů, které však směřovaly k současné vnitropolitické situaci.

„Je vidět, že vás tato krátkodobá problematika zajímá více než problematika dlouhodobá, což je problematika lidského života, ale věříme, že na konci vašeho jinak plodného života i vy najdete větší porozumění pro problematiku hospiců než pro události, které pominou jako jarní sníh," reagoval na dotaz jednoho z redaktorů Zeman.

Největší šarlatán v Evropě

Jeden z dotazů směřoval také na to, jak se prezident dívá na komentáře jednoho rakouského deníku, že po odchodu italského premiéra Silvia Berlusconiho je kandidátem na největšího šarlatána v Evropě. „Paní redaktorko, kdybyste četla pozorněji, zjistila byste, že mým spolukandidátem je i maďarský premiér Viktor Orbán, takže nejsem v této věci zdaleka sám. Nicméně jsem si v rakouském tisku rovněž přečetl vyjádření bývalého ministra zahraničí o tom, že jsem podobný Hitlerovi nebo Gottwaldovi, takže myslím si, že tyto dva rakouské deníky si poněkud odporují, protože nemohu být současné ani Berlusconim, ani Orbánem, a na druhé straně ani Hitlerem, ani Gottwaldem. Nicméně Kleine Zeitung, klein Mensch, abych tedy citoval onen první rakouský deník, a jinak o tom budu uvažovat. Možná, že si nechám narůst knírek, fajfku už kouřím dvacet let," odpověděl prezident.

Obdivuji, jak bojujete…

Do areálu Domova svatého Josefa, jediného lůžkového zařízení v republice, které se stará o klienty s roztroušenou sklerózou, dorazila delegace s půlhodinovým zpožděním. Po uvítání si prošli prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka některé z prostor léčebny. Ředitel Dominik Melichar přiblížil prezidentovi postupnou rekonstrukci bývalého zámečku na léčebnu. V kapli sv. Anny si potom oba hosté poslechli tři skladby hrané na unikátní zvonkohru v podání Jany Havlíčkové. Jeden z pacientů jim potom vylíčil svůj životní příběh. Zaplněná kaple se dočkala i krátkých projevů vzácných hostů.

„Můj syn je lékař a věnuje se výzkumům spojeným s roztroušenou sklerózou. To je drobný díl zapojení mojí rodiny. Obdivuji to, jak se svými zdravotními problémy bojujete. Oceňuji práci, kterou vám zdejší personál věnuje," uvedl Zeman. Jak dodal, s Dominikem Dukou se shodli na tom, že by podobná zařízení potřebovala větší pomoc dobrovolníků.

„John Fitzgerald Kennedy kdysi založil Mírové sbory. Myslím, že by se podobná forma, něco jako práce pro vlast, hodila i u nás. Pomohlo by to nejen podobným zařízením, jako je to vaše, ale také k rozvoji osobnosti naší mládeže," dodal prezident.

S bulíkem se bude dobře spát

Kardinál Duka se pozdravil se „starými" známými, protože do Domova sv. Josefa jezdil v minulosti pravidelně. Popřál jim, aby se jim v areálu, který postupně nabízí nové a nové možnosti života pro klienty, žilo dobře. Právě v jedné z novinek, bylinkové zahrádce, zakončili nejvyšší hlava českého státu a nejvyšší hlava katolické církve svou návštěvu. V zahradě Domova předali klienti hostům své dárky, které vyrobili v chráněných dílnách. „Za našich časů se takovému polštáři říkalo bulík. Bez něj se člověk pořádně nevyspí," potěšil dárce Miloš Zeman.

Láska a soucit

Tento základní kámen je prvním základním kamenem, na který budu poklepávat ve své prezidentské funkci a jsem rád, že je to právě on, protože si těžko dovedu představit užitečnější účel. Ano, otevíráte dálnici, otevíráte další objekty, přestříháváte pásky, ale účel tohoto projektu je láska k lidem a soucit s lidmi. Přál bych tomuto hospici, aby byl naplněn láskou a soucitem.

M. Zeman včera v Č. Kostelci

Největší šarlatán v Evropě?

Mým spolukandidátem je i maďarský premiér Viktor Orbán, takže nejsem v této věci zdaleka sám. Nicméně jsem si v rakouském tisku rovněž přečetl vyjádření bývalého ministra zahraničí o tom, že jsem podobný Hitlerovi nebo Gottwaldovi, takže myslím si, že tyto dva rakouské deníky si poněkud odporují, protože nemohu být současně ani Berlusconim, ani Orbánem a na druhé straně ani Hitlerem, ani Gottwaldem… Možná o tom budu uvažovat, možná si nechám narůst knírek, fajfku už kouřím dvacet let…

M. Zeman včera v Č. Kostelci